Slemhinneförändringar - Afte

Du som har återkommande besvär med smärtsamma sår i munnen kan ha drabbats av något som kallas Afte. Det som är typiskt för Afte är just smärta från slemhinna.

I början upplever många det som en brännande eller svidande känsla. Efter något dygn följs smärtan av ett sår på munslemhinnan. Såret kan vara ett eller flera och ha en storlek på 2-3 mm, ibland drygt 1 cm. Det är dock mycket individuellt hur intensivt man upplever smärtan.

Ett aftöst sår är vanligen svagt gulaktigt, något "smetigt" och är omgivet av en röd ringformad slemhinnerodnad. Såret uppträder framför allt på rörlig slemhinna, alltså i övergången mellan tandkött och läpp, på insidan av läppar och kinder samt på tungan.

Orsaker till Afte

Vi vet inte säkert varför vissa får Afte och andra inte, men ett är säkert - det varierar hur pass mottagliga vi är. Det har bland annat att göra med om vi varit utsatta för psykisk stress, hormonella variationer eller skada genom yttre våld.

Smärtan går att lindra

De flesta sår läker av sig själva inom 1-2 veckor utan ärrbildning. Det finns behandling som hos vissa motverkar uppkomsten av aftösa sår. Det går även att lindra smärtan. Om du besväras av afte kan vi ge förslag på olika behandlingar och hjälpa dig med smärtan. Som för alla andra sår i munnen som inte är borta efter 2-3 veckor gäller att du bör kontakta din tandläkare.


Tillbaka till toppen