Om webbplatsen

Syftet med webbplatsen Vårdgivarwebb är att ge dig som arbetar med hälso- och sjukvård eller omsorg men inte kommer åt Region Västernorrlands intranät en samlad ingång till information som berör dig.

Här hittar du kunskapsstöd och rutiner som regionen ansvarar för eller hänvisar till, information om utvecklingsarbete och samverkan med länets kommuner och andra aktörer. Du hittar också administrativt stöd och manualer för relevanta it-stöd och tjänster. 

Om du saknar något eller har frågor om webbplatsen, hör av dig till regionens webbförvaltning via formuläret nedan. 


Tillbaka till toppen