Samverkan & utveckling

Här hittar du information om samverkan mellan regionen och aktörer som länets kommuner, rörande vård och omsorg. Samverkan som också kan ha form av utvecklingsarbete och projekt.

Samverkan kommuner och region

Avtal och överenskommelser

Illustration och märke för god och nära vård

Tillbaka till toppen