Tillgänglighet för rvn.se

Region Västernorrland står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Här beskriver vi hur rvn.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller den huvudsakliga webbplatsen rvn.se samt de underliggande webbplatserna

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och vi arbetar just nu på att åtgärda de problem som finns. Se avsnittet ”Brister i tillgängligheten” för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rvn.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss, så hjälper vi dig. Du kommer att få svar inom fem arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss genom att ringa 0611-801 23, vardagar mellan klockan 09.00 och 15.00. Lunchstängt 12.00–13.00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du tycker att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Om du inte är nöjd

Myndigheten för digital förvaltning (Digg) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Digg och påtala det.

Brister i tillgängligheten

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Användning utan synförmåga

 • Innehåll som inte är text har inte alltid en textbeskrivning (WCAG 2.1, riktlinje 1.1.1)
 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte ett textalternativ (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.1)
 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte textalternativ eller syntolkat ljudspår (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.3)
 • Sidans olika delar har inte alltid en angiven roll i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.1)
 • Innehållet presenteras inte alltid i en meningsfull ordning för alla (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.2)
 • Det förekommer instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.3)
 • Vanliga formulärfält är inte uppmärkta i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.5)
 • Färg används som enda sätt att förmedla information (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.1)
 • Layouten fungerar inte vid förstoring eller på liten skärm (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.10)
 • Det förekommer bilder som visar text (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.5)
 • Alla länktexter är inte tillräckligt tydliga eller unika (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.4)
 • Alla rubriker och etiketter är inte tillräckligt beskrivande (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.6)
 • Text på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter (WCAG 2.1, riktlinje 2.5.3)
 • Språkförändringar anges inte i koden (WCAG 2.1, riktlinje 3.1.2)
 • Funktioner är inte benämnda konsekvent (WCAG 2.1, riktlinje 3.2.4)
 • Koden validerar inte (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.1)
 • Skräddarsydda komponenter fungerar inte i hjälpmedel (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.2)

Användning med nedsatt syn

 • Innehåll som inte är text har inte alltid en textbeskrivning (WCAG 2.1, riktlinje 1.1.1)
 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte ett textalternativ (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.1)
 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte textalternativ eller syntolkat ljudspår (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.3)
 • Sidans olika delar har inte alltid en angiven roll i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.1)
 • Innehållet presenteras inte alltid i en meningsfull ordning för alla (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.2)
 • Det förekommer instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.3)
 • Vanliga formulärfält är inte uppmärkta i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.5)
 • Färg används som enda sätt att förmedla information (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.1)
 • Några komponenter saknar tillräcklig kontrast (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.11)
 • Det går inte att förstora text (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.4)
 • Det förekommer bilder som visar text (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.5)
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll på webbsidorna för våra lediga tjänster (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.1)
 • Alla länktexter är inte tillräckligt tydliga eller unika (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.4)
 • Alla rubriker och etiketter är inte tillräckligt beskrivande (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.6)
 • Text på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter (WCAG 2.1, riktlinje 2.5.3)
 • Språkförändringar anges inte i koden (WCAG 2.1, riktlinje 3.1.2)
 • Funktioner är inte benämnda konsekvent (WCAG 2.1, riktlinje 3.2.4)
 • Fel som uppstår beskrivs inte tydligt (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.1)
 • Alla fältetiketter är inte tydliga och klickbara (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.2)
 • Koden validerar inte (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.1)
 • Skräddarsydda komponenter fungerar inte i hjälpmedel (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.2)

Användning med nedsatt färgseende

 • Innehåll som inte är text har inte alltid en textbeskrivning (WCAG 2.1, riktlinje 1.1.1)
 • Det förekommer instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.3)
 • Färg används som enda sätt att förmedla information (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.1)
 • Några komponenter saknar tillräcklig kontrast (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.11)

Användning utan hörsel

 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte ett textalternativ (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.1)
 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte undertexter (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.2)

Användning med nedsatt hörsel

 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte ett textalternativ (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.1)
 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte undertexter (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.2)

Användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Sidans olika delar har inte alltid en angiven roll i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.1)
 • Innehållet presenteras inte alltid i en meningsfull ordning för alla (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.2)
 • Det förekommer instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.3)
 • Vanliga formulärfält är inte uppmärkta i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.5)
 • Layouten fungerar inte vid förstoring eller på liten skärm (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.10)
 • Alla länktexter är inte tillräckligt tydliga eller unika (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.4)
 • Alla rubriker och etiketter är inte tillräckligt beskrivande (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.6)
 • Text på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter (WCAG 2.1, riktlinje 2.5.3)
 • Fel som uppstår beskrivs inte tydligt (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.1)
 • Alla fältetiketter är inte tydliga och klickbara (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.2)
 • Koden validerar inte (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.1)
 • Skräddarsydda komponenter fungerar inte i hjälpmedel (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.2)

Användning med nedsatt rörlighet

 • Sidans olika delar har inte alltid en angiven roll i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.1)
 • Innehållet presenteras inte alltid i en meningsfull ordning för alla (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.2)
 • Det förekommer instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.3)
 • Layouten fungerar inte vid förstoring eller på liten skärm (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.10)
 • Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll på webbsidorna för våra lediga tjänster (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.1)
 • Alla länktexter är inte tillräckligt tydliga eller unika (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.4)
 • Alla rubriker och etiketter är inte tillräckligt beskrivande (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.6)
 • Text på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter (WCAG 2.1, riktlinje 2.5.3)
 • Fel som uppstår beskrivs inte tydligt (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.1)
 • Alla fältetiketter är inte tydliga och klickbara (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.2)
 • Koden validerar inte (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.1)
 • Skräddarsydda komponenter fungerar inte i hjälpmedel (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.2)

Användning med kognitiv nedsättning

 • Innehåll som inte är text har inte alltid en textbeskrivning (WCAG 2.1, riktlinje 1.1.1)
 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte ett textalternativ (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.1)
 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte undertexter (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.2)
 • Alla ljud- och videoinspelningar har inte textalternativ eller syntolkat ljudspår (WCAG 2.1, riktlinje 1.2.3)
 • Sidans olika delar har inte alltid en angiven roll i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.1)
 • Innehållet presenteras inte alltid i en meningsfull ordning för alla (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.2)
 • Det förekommer instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.3)
 • Vanliga formulärfält är inte uppmärkta i koden (WCAG 2.1, riktlinje 1.3.5)
 • Färg används som enda sätt att förmedla information (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.1)
 • Layouten fungerar inte vid förstoring eller på liten skärm (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.10)
 • Det går inte att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.12)
 • Det förekommer bilder som visar text (WCAG 2.1, riktlinje 1.4.5)
 • Alla länktexter är inte tillräckligt tydliga eller unika (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.4)
 • Alla rubriker och etiketter är inte tillräckligt beskrivande (WCAG 2.1, riktlinje 2.4.6)
 • Text på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter (WCAG 2.1, riktlinje 2.5.3)
 • Funktioner är inte benämnda konsekvent (WCAG 2.1, riktlinje 3.2.4)
 • Alla fältetiketter är inte tydliga och klickbara (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.2)
 • Det ges inga förslag på hur vanliga fel kan rättas till (WCAG 2.1, riktlinje 3.3.3)
 • Koden validerar inte (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.1)
 • Skräddarsydda komponenter fungerar inte i hjälpmedel (WCAG 2.1, riktlinje 4.1.2)

Vi har påbörjat ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer. Den större delen av det som kvarstår är att hantera samtliga dokument som omfattas av lagkraven. 

Innehåll som inte omfattas av lagen

Vi inventerar förekomsten av innehåll som är undantaget från lagens krav enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi kommer att komplettera tillgänglighetsredogörelsen när den inventeringen är färdig.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av rvn.se med hjälp av vår webbyrå Knowit.

Senaste fullständiga bedömningen gjordes i februari 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 juli 2023.

Kontakta oss

Beställ tillgängligt material

Jag vill beställa en tillgänglig form av ett material som ligger otillgängligt publicerat på webbplatsen.

Om du vill beställa tillgängligt material eller få återkoppling på din anmälan om otillgängligt innehåll måste du ange något sätt som vi kan kontakta dig på.


Tillbaka till toppen