Kvalitetsindikatorer för läkemedel

Läkemedelskommittén i Västernorrland har fastställt 15 olika kvalitetsmål på läkemedelsområdet.

För varje mål erhålls 0, 1 eller 2 poäng beroende på utfallet. Varje poäng är för resp. vård- och hälsocentral värd 1 krona x antal listade patienter. Målnivåerna baseras på jämförelser mot riket och övriga län och justeras varje år. Alla indikatorer kan följas månadsvis i Läkemedelsstatistiken på Region Västernorrlands intranät.

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre, primärvård

 1. Lågt antal individer med neuroleptika till åldergruppen över 75 år
 2. Låg mängd NSAID till åldersgruppen över 75 år
 3. Högt antal individer med Alzheimerläkemedel till åldersgruppen över 75 år
 4. Låg andel olämpliga sömnmedel till åldersgruppen över 75 år
 5. Högt antal fördjupade läkemedelsgenomgångar till åldersgruppen över 65 år

Generella läkemedelsindikatorer, primärvård

 1. Låg mängd protonpumpshämmare
 2. Hög andel V-penicillin av luftvägsantibiotika till barn 0-6 år
 3. Lågt antal recept på luftvägsantibiotika till barn 2-14 år
 4. Låg andel kinoloner av urinvägsantibiotika till kvinnor
 5. Lågt antal recept på urinvägsantibiotika till kvinnor
 6. Låg andel diklofenak av NSAID-preparat
 7. Låg mängd lågdosopioider
 8. Låg mängd sömnmedel
 9. Låg andel inhalatorer med endast kortverkande beta-2-stimulerare till astmatiker, avser åldersgruppen yngre än 50 år
 10. Hög andel patienter som behandlas med diabetesläkemedel som också behandlas med statiner.