Alkohol- och drogterapeut

Denna kurs vänder sig till dig som i framtiden vill kunna arbeta professionellt inom alkohol- och drogterapiområdet.

Fördjupningskurs för dig som är utbildad Kvalificerad behandlingspedagog

Kursen förbereder dig som deltagare för att arbeta professionellt inom alkohol- och drogterapiområdet. Genom en kombination av teoretisk kunskap, praktiska färdigheter och etiskt förhållningssätt kommer deltagarna att utveckla de nödvändiga kompetenserna för att bedöma, behandla och stödja personer med missbruksproblem.

Då alla kursdeltagare förväntas ha en 2-årig utbildning till behandlingspedagog så kommer samtalet, terapeutiskt förhållningssätt och etik att stå i centrum.

Under kursen kommer du att

  • Få kunskap om evidensbaserade metoder för att bedöma och behandla alkohol- och drogrelaterade problem.
  • Skapa förmåga att tillhandahålla stöd och rådgivning till personer som kämpar med alkohol- och drogrelaterade problem.
  • Få kompetens i att utforma och genomföra individuellt anpassade behandlingsplaner.
  • Förståelse för etiska och juridiska aspekter av alkohol- och drogterapi

Praktiskt upplägg

Detta är en distanskurs med obligatoriska närträffar vid tre tillfällen (totalt 7 dagar). Mellan närträffarna sker obligatoriska träffar på Teams.

Du som deltagare förväntas självständigt bedriva litteraturstudier och hålla klientsamtal med handledning.

Kursinnehåll

  • Den terapeutiska relationen/förhållningssätt
  • Etiska riktlinjer
  • Utveckling av individualiserade behandlingsplaner.
  • Samtalsteknik
  • Samsjuklighet (fördjupning)
  • Klientsamtal

Kursstart och antagningskrav

Vi har antagning för Alkohol- och drogterapeut vid terminsstart på hösten i augusti. Detta är i första hand en påbyggnadskurs för Kvalificerad behandlingspedagogutbildningen vid Ålsta folkhögskola. Finns det platser kvar kan andra söka som har en godkänd behandlingspedagogutbildning från någon annan utbildningsinstans.

För att söka kursen ska du ha en godkänd 2-årig utbildning till  Behandlingspedagog samt ha en godkänd grund- och fördjupningsutbildning i Motiverande samtal (MI). Du förväntas dessutom ha tillgång till klienter, som du ordnar själv.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 1500 kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s webbplats

Ansökan

Ansökan är stängd för 2024.

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig.

Camilla Klaar

E-postadress: camilla.klaar@rvn.se


Tillbaka till toppen