Brukare med vårdpersonal

Kvalificerad behandlingspedagog

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med behandling inom området missbruk- och beroendeproblematik. Det som utmärker utbildningen är dess effektivitet genom ett flexibelt lärande på distans och med en stark förankring till arbetslivet genom både praktik och direkt branschsamarbete.

Arbeta som Kvalificerad behandlingspedagog

Utbildningen ger dig djupa teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som gör att du i din framtida roll som Kvalificerad behandlingspedagog på ett professionellt sätt kan möta och behandla människor med olika typer av beroendeproblematik. Ansvarig pedagog på utbildningen har bred och lång kunskap om branschen samtidigt som alla föreläsare är yrkesverksamma. Detta gör att du på ett bra sätt förbereds för ditt nya yrke samtidigt som du får ta del det allra senaste inom branschen.

Under utbildningen kommer du att få en bred kunskap inom det behandlingspedagogiska området. Centrala delar i utbildningen är behandlingsmetoder, beroendeprocessen, psykologi, psykriatri, formella regelverk samt ledarskap. Detta ger dig kunskap till att som yrkesverksam kunna möta och behandla människor med olika bakgrund och behov. Parallellt med utbildningen finns även ett stort fokus på din egna personliga utveckling. Du kommer under utbildningen också att få licens/behörighet för KRIM och Motiverande samtal (MI). 

Under utbildningen har du även praktik. Detta för att du ska få djupare förståelse för branschen, bli tryggare i din yrkesroll samtidigt som du knyter kontakter för att snabbare komma ut på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. 

Stor efterfrågan på kvalificerade behandlingspedagoger

Det finns idag en stor efterfrågan på utbildad personal inom området beroendeproblematik. Efter godkänd avslutad utbildning är du titulerad Kvalificerad behandlingspedagog med kompetens att arbeta med människor i olika åldrar och med olika behov. Kvalificerade behandlingspedagoger efterfrågas både av offentliga verksamheter som kommun, region och statliga institutioner som av privata aktörer.

Utbildningen ger dig hög anställningsbarhet med kompetens att arbeta som kvalificerad behandlingspedagog på till exempel HVB-hem, utslussboende, stödboende eller med behandling inom öppenvård och övriga sociala arbeten. Du kan även arbeta med ledarskap som exempelvis grupp- eller arbetsledare.

Kursstart och antagningskrav

Vi har antagning för Kvalificerad behandlingspedagog vid terminsstart på hösten i augusti. Du ska ha grundläggande behörighet motsvarande innehållskravet för yrkeshögskola eller arbeta inom branschen. För dig med tidigare eget missbruk krävs dokumenterad drogfrihet i minst två år.

Kostnad och CSN

Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar en läsårsbaserad serviceavgift om 3000 kr/termin. Kursen är berättigad till studiemedel som du själv söker via CSN:s webbplats

Ansökan

Ansökan lämnas in via Schoolsoft. Har du problem med Schoolsoftansökan? Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Ansök via Schoolsoft

Om du har frågor

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta kursansvarig.

Camilla Klaar

E-postadress: camilla.klaar@rvn.se


Tillbaka till toppen