En hand på ett tangentbord som lyser i regnbågens färger.

Vi gör det igen! Summercamp spelutveckling 2023

2023-06-14 14:18

För andra året i rad kommer Hola Folkhögskola i samarbete med FCV Sverige, Kramfors kommun och Samordningsförbundet i Kramfors, erbjuda unga vuxna (18-29 år) möjlighet att lära sig grunderna i hur ett dataspel utvecklas. Målet med Summercamp är att bryta utanförskap och skapa utbildnings- och arbetstillfällen för unga vuxna i Kramfors med omnejd.

Gemensam satsning för framtida rekrytering till dataspelsbranschen

En av arbetsmarknadens största utmaningar är att finna, motivera och stärka unga vuxna som av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet. De behöver stöd med att finna motivation och en inriktning till att närma sig arbete eller studier. FCV Sverige är en samhällsaktör med studiemotiverande spelkurser och produkter som lyser upp nya vägar för unga vuxna till att hitta sitt sammanhang och sin plats på arbetsmarknaden.

Under sommaren 2022 genomförde Hola folkhögskola i samarbete med FCV Sverige Summercamp spelutveckling 2022 med fantastiska resultat. Av de 17 som slutförde Summercamp valde 16 att fortsätta studera. Några gick direkt vidare till den 2-åriga yrkesutbildningen Indiespelutveckling på Hola. Några valde att läsa upp gymnasiebehörighet på Allmän kurs eller på Ådalsskolan i Kramfors.

- Vi vill matcha en spännande, snabbt växande spelvärld med innovativa, kreativa talanger som just nu av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet, säger Lea Kinnunen, rektor på Hola folkhögskola.

Fortsätter med ett vinnande koncept

Om man ska få målgruppen motiverade och intresserade av att studera krävs ett attraktivt innehåll. Hola folkhögskola vill tillsammans med FCV ännu en gång erbjuda ett spännande och beprövat koncept som kan vara en väg för unga vuxna arbetslösa att hitta en sysselsättning och så småningom ett attraktivt yrke.

- Kreativt skapande leder inte enbart till en färdig produkt, det är också en läkande och utvecklande process hos individen som genomför den, fortsätter Lea Kinnunen.

Ungdomsarbetslösheten i Kramfors kommun i maj månad 2023 var 8,8 procent för ungdomar 18–24 år. Det är något samtliga samarbetspartners vill komma åt med hjälp av Summercamp spelutveckling.

- Vi ser ett behov av stöd hos unga som behöver hjälp att hitta vägen till studier och/eller till egen försörjning, säger Patrik Lockner, Arbetsförmedlingen.

Konceptet Summercamp skapar en lägre tröskel för den som har et spelintresse då man inte förbinder sig till en lång kurs i första hand, utan får möjlighet att testa på vad det innebär.

- Vår förhoppning är att fler unga upptäcker hur intressant branschen är. Summercamp är ett ypperligt tillfälle att testa vad utbildningen innehåller och väcka intresset för att vilja bidra till dataspelsutvecklingsarbetet, säger Jon Björkman, vice ordförande kommunstyrelsen, Kramfors kommun.

- Det är en fantastisk möjlighet för våra unga och vi är gärna med som möjliggörare för ett bra genomförande, säger Tommy Laurell, Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Kramfors kommun.

Att få ungdomarna att ta första steget vidare

Målet med Summercamp spelutveckling är att bryta utanförskap och invanda mönster samt att skapa utbildnings- och arbetstillfällen för unga vuxna i Kramfors med omnejd. Att känna sig delaktig är viktigt för att kunna börja ta plats i ett sammanhang.

- Det känns så viktigt att erbjuda just dessa ungdomar chansen att bryta mönster och utanförskap och jag tror att Summercamp blir starten på en spännande resa för deltagarna säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef på Kramfors kommun.

- Vi vill att ungdomarna ska känna sig behövda och delaktiga i samhällsutvecklingen genom att ta plats och inkluderas i det sociala samspelet. Jag kommer att glädjas stort med varje person som går vidare till studier eller kommer in på arbetsmarknaden, fortsätter Susanne.

HansOlov Furberg, verksamhetschef kultur och bildningsverksamheten, Region Västernorrland, lyfter vikten av samverkan:

- Hola folkhögskola har på kort tid etablerat sig som en viktig utbildningsaktör inom spelbranschen. Konceptet Summercamp är ett fint sätt att hitta nya talanger samtidigt som tröskeln blir låg när det gäller att närma sig studier för den som befinner sig långt borta från dem. Summercamp på Hola är också ett bra exempel på när flera aktörer gör gemensam sak för att nå ett mål, i samverkan kommer vi så mycket längre!

Mer information om kursen Summercamp spelutveckling

Artikel om Summercamp spelutveckling sommaren 2022 (kramfors.se)


Tillbaka till toppen