Miljörutiner på Hola fo​lkhögskola

Uppvärm​ning

Fast biobränsle används för uppvärmning.

Värme, ventilation och närvarostyrning testas och trimmas.
Torka tvätt i första hand utomhus och på torkställning inomhus.

Elförbrukning

Energisnåla apparater skall prioriteras vid anskaffande.
Folderna Energisnålt IT-användande delas ut och gås igenom med alla deltagare årligen.
Datorer och belysning stängs av efter användning.
Gemensamma apparater såsom skrivare och kopiatorer sätts på inför och stängs av efter arbetsdagen.
Motorvärmarna till skolans bilar kopplas ur helger och lov.
Endast lågenergi- eller diodlampor köps in.

Transporter

Telefon-, webb- och videokonferenser utnyttjas i första hand vid möten. 
Schematider både på korta och långa kurser samt distansträffar anpassas till kollektivtrafiken.
Deltagare och personal informeras, via hemsidan, möten och anslagstavlor, om möjligheterna till kollektivåkande.

Skolans företagskort hos Länstrafiken finns på receptionen och utnyttjas före bilarna. 
Deltagarlistor skickas ut före kursstart för att underlätta samåkning. (Alternativt uppmanas de som vill samåka att höra av sig tillreceptionen.)
Gästlärare och andra besökare uppmanas välja tåg och buss före bil och flyg.  
Uppmaning till samåkning, personal och elever.  
Miljökrav skall ställas vid köp, leasing och hyra av fordon.   
Cyklar och sparkar finns för utlåning.  

Kost och livsmedel

KRAV-livsmedel och närodlat köps i första hand.
Menyn säsongsanpassas
KRAV- och närodlade livsmedel skyltas.
Särskilt miljöbelastande livsmedel, såsom jätteräkor, används inte alls.
En köttfri lunch i veckan. Annonseras i meny och på hemsidan
Uppmaning till gemensammatlagning på internaten

Avfall och avlopp

Kursdeltagarna informeras om hur avfall skall tas omhand. Kompost töms (ofta) i tombolakomposten och den snurras därefter flera varv. Luckorna skall stå uppåt.
Miljöfarligt avfall; batterier, elektronik- och elavfall, lämnas till vaktmästeri. Förpackningar och tidningar läggs i tunnor vid internaten.
Fotokemikalier smalas in och skickas till återvinning.
Vaktmästarna ensamma sköter stora komposttrumman.
Sparsamhet med vatten! Kör endast fulla maskiner! Uppmaning till boende elever.
Fosfatfria tvätt- och diskmedel används och ställs till deltagarna förfogande i internat och tvättstuga.

Materialförbrukning

Sparsamhet med pappersutskrifter och kopior. Ensidigt tryckt makulatur läggs i särskilda kärl för återanvändning.
Återanvändning av möbler och lokaler före nyinköp och renovering.

Kemikalier

Ogräs och ohyra bekämpas i första hand utan gifter.
Alla kemikalier som finns, köps in till eller används på Hola finns i landstingets webbaserade kemikalieregister.
Kemikaliepärmen innehåller aktuell lista från landstingets register och instruktioner om hur man hittar säkerhetsblad etc. på lvn`s intranät.

Miljöledning

Miljötemadag anordnas årligen för deltagare och personal.
Årligen görs en energirond och upprättas en miljöhandlingsplan och en miljöredovisning som en del av skolans verksamhetsplanering och –redovisning samt kvalitetsarbete.
Aktuella miljöfrågor tas upp på personalmöten, internatmöten och veckosamlingar.
Miljörutiner ingår i nyanställdas introduktion.