Studiemedel

Som studerande på folkhögskola kan du ha rätt till olika typer av ersättningar beroende på din situation. Läs mer nedan.

Studiehjälp - för dig under 20 år

Om du är under 20 år (till och med vårterminen det år du fyller 20 år) kan du få studiehjälp för studier på grundskole- och gymnasienivå. Studiehjälpen består av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg.

Under tiden du är inackorderad på folkhögskola och har studiehjälp kan du ha rätt att få inackorderingstillägg. Vilken summa du får beror på avståndet mellan föräldrahemmet och folkhögskolan.

Avgörande för om du ska få extra tilägg är ditt och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Du kan ansöka om extra tillägg om du studerar på heltid och om du och din familj har en inkomst före skatt som är lägre än 125 000 kr för perioden 1 juli-30 juni.

Inackorderingstillägg och extra tillägg måste du själv ansöka om hos CSN. 

Bidrag för gymnasiestudier i Sverige (csn.se)

Studiemedel och lån - för dig över 20 år

Som studerande på folkhögskola kan du ha rätt till studiemedel och lån från CSN. Information om hur du söker lånet och vilka villkor det ställer på dina studier kan du läsa om på CSN:s hemsida. Du kan även ställa dina frågor till oss på skolan, vi kan hjälpa dig med din ansökan.

Studiemedel – Bidrag och studielån (csn.se)


Tillbaka till toppen