Intyg, omdöme och behörighet

Hur fungerar det med kursintyg, omdömen och behörighet? Här kan du läsa mer om det.

Kursintyg

Om du har fullföljt en kurs erhåller du ett kursintyg som innehåller uppgifter om kurstid och ämnen.

Studieomdöme

Om du fullföljt studier under 38 veckor på Allmän kurs kan du också få ett omdöme om din förmåga att bedriva studier. Din studieförmåga vägs samman till ett enda studieomdöme.

Behörighet för studier på gymnasienivå

Du som inte har fullständig grundskola kan gå Allmän kurs och bli behörig för studier på gymnasienivå.

Behörighet för högskolestudier

Ett sätt att få möjlighet till studier vid universitet och högskola är att du har skaffat dig grundläggande behörighet för högskolestudier. De särskilda behörighetskraven varierar mellan olika utbildningar och mellan olika universitet/högskolor.

Grundläggande behörighet för högskolestudier får den som på folkhögskola genomfört 1-3 års studier och har kunskaper motsvarande godkänd nivå i de gymnasiegemensamma ämnena. Längden på studierna beror på omfattningen av tidigare studie- och arbetslivserfarenhet.

Gymnasiegemensamma ämnen

  • Svenska 1, 2, 3
  • Engelska 5, 6
  • Matematik 1a, 1b, 1c
  • Samhällskunskap 1a1
  • Naturkunskap 1a1
  • Religionskunskap 1
  • Historia 1a1

Du har möjlighet att helt eller delvis läsa för grundläggande behörighet på skolans allmänna kurser och du ges även möjlighet att läsa på fördjupande nivå, vilket kan ge särskilda behörigheter.


Tillbaka till toppen