Två kvinnor och en man står p huk på marken och planterar ett träd.

Hållbar trädgård och odling i norr

Hållbar trädgård och odling i norr - förstå, designa och utveckla i samklang med naturen är en kurs för dig som vill satsa på att odla mat för det egna hushållet eller har en företagsidé kring trädgård och/eller odling.

Om kursen

Denna kurs är en vidareutveckling av kursen "Odla i norr" som getts i många år på Hola folkhögskola. Kursen är för dig som vill:

 • producera mat i din trädgård/på din gård/på arrenderad mark för självhushåll eller försäljning
 • bygga upp ekosystem och gynna den biologiska mångfalden
 • lära dig designa och utveckla trädgård och odling med fokus regenerativa metoder, matproduktion och klimatanpassning

Kursen syftar till att ge dig goda kunskaper i småskalig regenerativ odling av grönsaker, frukt, bär och ev. snittblommor, parallellt med att du bygger upp ekosystem och klimatanpassar din trädgård/gård. Målet med kursen är att ge dig förutsättningar för att komma i gång med eller utöka din odling samt att ge dig redskap att själv designa din plats på jorden för ett miljövänligt och funktionellt trädgårds- och odlingsliv i vacker miljö.

Du kommer att skapa din egen plan för hur du kan utveckla din trädgård- och odling samt producera högkvalitativ mat till ditt hushåll eller för försäljning samtidigt som du gynnar den biologiska mångfalden, skapar kolsänkor som binder kolmolekyler i jord och växter och bygger upp resilienta system. Arbetet med din egen design och plan för anläggning och skötsel löper genom hela kursen.

Under kursen kommer vi att följa årstiderna och gå igenom trädgårdens och odlingens olika delar. Vi kommer också att ta upp olika andra teman som till exempel: metoder för observation av förutsättningar, planering, dokumentation och design, inklusive funktions- och trädgårdsdesign med avstamp i permakulturens designsystem och etik.

Ett urval av kursinnehållet:

 • Odling av grönsaker
 • Odling i växthus och tunnel, mikroklimat och förlängning av odlingssäsongen
 • Jord, kompost, växtnäringsförsörjning
 • Vatten och bevattning
 • Fleråriga ätbara växter och skogsträdgård/matlund
 • Design – traditionell trädgårdsdesign och introduktion till permakultur som designverktyg
 • Växtskydd och biologisk mångfald
 • Ekonomi, planering och dokumentation
 • Resiliens, regenerativa metoder, globala och lokala perspektiv på matproduktion och matsuveränitet
 • Praktik
 • Försäljningskanaler
 • Skörd, smak och kvalité, lagring och förädling
 • Klimatanpassning
 • Anläggning och skötsel av trädgård

För detaljerad information om innehållet i de olika träffarna se "Obligatoriska träffar".


Tillbaka till toppen