Antagningsrutiner

Här hittar du information om hur du går tillväga för att söka till en kurs, vad som händer med din ansökan under processen och annan matnyttig information.

Hur du söker till skolan

På respektive kurssida finns en länk till e-tjänsten Schoolsoft, där du fyller i ett ansökningsformulär. Om du har ett användarkonto i Schoolsoft sedan tidigare använder du det, annars skapar du ett nytt.

Innan du påbörjar din ansökan så kan du logga in på Skatteverkets webbplats och ladda ner eller beställa hem ett personbevis som ska bifogas i ansökan. Kolla även på respektive kurssida om du behöver bifoga något mer utöver personbeviset.

Beställ personbevis (skatteverket.se)

Söker du till våra allmänna kurser behöver vi ha dina tidigare betyg för att kunna fastställa rätt nivå på dina studier. Har du skyddad identitet måste detta anges i ansökan. Har du utländskt personnummer, reserv- eller samordningsnummer så anger du ”XXXX” efter ditt födelsedatum.

Inloggningssida Schoolsoft

Antagning och urval

Som en del i antagningsarbetet kan du bli kallad till en intervju. Intervjun är till för att du ska få veta vilka studier vi kan erbjuda dig och hur vi arbetar. Samtidigt får vi veta mer om dig, om din studiemotivation och vilka dina mål med studierna är.

Det är viktigt att du har en kontinuerlig uppsikt på din telefon och/eller e-post under ansökningsperioden samt efter sista ansökningsdatum. När rektor tillsammans med kursansvarig gjort urvalet och bestämt vilka deltagare som ska antas får de sökande ett sms eller mejl med ett antagningsbesked. Om den finns lediga platser på kursen efter sista ansökningsdag kan vi komma att förlänga ansökningsdatumet.

Vi välkomnar alla människor, oavsett kön eller könsidentitet, ålder, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. På våra allmänna kurser har de med kort utbildningsbakgrund företräde.

Om du blivit antagen

Om du blivit antagen och har fått ditt antagningsbesked via sms eller mejl av skoladministratören, så ska du logga in på Schoolsoft för att tacka ja eller nej till din studieplats.

Om du väljer att tacka nej till din studieplats vill vi att du registrerar ditt svar så snart som möjligt. Då kan vi gå vidare i antagningsarbetet och erbjuda en annan sökande din plats. Om du tackat ja till studieplatsen men sedan ångrar dig, så hör du av dig till skoladministratören så snart som möjligt.

Inloggningssida Schoolsoft

Så långt det är möjligt strävar vi efter att följa ovanstående antagningsrutin. Det händer dock att vi får oväntat många ansökningar, vilket kan förlänga antagningsperioden.

På flera kurser upprättas reservlistor. Det innebär att du kan få ett negativt antagningsbesked, men senare komma att bli kontaktad om någon har avsagt sig sin utbildningsplats.

Om du hamnar på reservlista eller ej blir antagen

Oavsett om du hamnar på reservlista eller ej blir antagen till kursen så kommer du att få information om detta.

Inställd utbildning

Om en kurs ställs in på grund av för få deltagare eller av annan orsak som skolan inte råder över så informerar vi dig så snart som möjligt.

Drogpolicy

Eftersom Hola folkhögskola är en alkohol- och drogfri skola så behöver du ha varit drogfri i minst 6 månader för att få studera hos oss.

Åldersgräns

Alla vuxna är välkomna att söka till våra utbildningar. Du kan ansöka tidigast från och med det år du fyller 18 år. Vi ser gärna deltagare med olika bakgrund och åldrar på våra kurser.

Studiemedel från CSN

Är du mellan 18-20 år registreras du automatiskt för att få studiehjälp. Från höstterminen det år du fyller 20 år kan du söka studiemedel hos CSN. Sök studiemedel via CSN:s webbplats. Om du är arbetslös kan du ha rätt till studiestartstöd. Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen för att söka detta stöd.

Skolans kurser bedrivs på grundskolenivå, gymnasial nivå eller eftergymnasial nivå. Information om vilken studiestödsnivå din kurs ligger på finns på respektive kurssida.

Kostnader

Vilken deltagaravgift just din kurs har framgår på kurssidan. Den täcker bland annat studiebesök, förbrukningsmaterial, utskrifter/kopior och deltagarförsäkring.

Mer information

Om du sökt till en kurs med start till hösten får du ett välkomstbrev i början av juli med information om hur du hittar till skolan, hur du bokar boende med mera. I början av kursen får du ett välkomst- och informationsbrev av kursansvarig lärare med information om vad som gäller för just din kurs.

Om du sökt till en kurs med start till våren får du välkomstbrevet i december med information om hur du hittar till skolan, hur du bokar boende med mera. Beroende på när vårterminen startar får du ett kursspecifikt schema från kursansvarig innan kursstart.


Tillbaka till toppen