Detaljbild på frukter, träningsskor, vattenflaska och en diabetesmätare

Diabetesskola

På Österåsen erbjuder vi patienter med diabetes att delta i vår diabetesskola/diabetesgrupp.

Vår diabetesskola riktar sig i första hand till typ 2 diabetiker och leds av diabetessköterska, det ingår även i diabetesskolan träffar med dietist för samtal kring kost och matvanor.

God kunskap om diabetes är en förutsättning för att kunna ta ansvar för egenvården vilket är en viktig del i behandlingen.

Med ökad medvetenhet om de positiva hälsoeffekterna av fysisk aktivitet vid diabetes ökar också den egna motivationen.

Målet är att ge ökad kunskap och därmed öka förmågan att hantera sjukdomen och minimera riskerna för komplikationer både på kort och långsikt vilket ger trygghet i vardagen.

Diabetesutbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment där man som ett led i lärandet under vistelsen även gör systematiska blodsockermätningar för att se hur kosten och olika aktiviteter påverkar sockerläget.

Diabetes (1177.se)


Tillbaka till toppen