Artist in residence

Härke Konstnärsstipendium
Härke Konstcentrum delar varje år ut ett konstnärsstipendium som består av 30 000 kronor och en månads fri vistelse på Härke Konstcentrum på Frösön samt utställningstid på Ahlbergshallen i centrala Östersund. Stipendiaten disponerar  gästbostaden och Östersunds kollektiva grafikverkstad kan användas som arbetslokal.
Härke konstcentrums webbsida

Medstugan Vistelsestipendium
Ett årligt vistelsestipendium till ett antal stipendiater som under maj månad bereds utrymme på Medstugan, i västra Jämtland, för konstnärligt arbete. Vistelsen kan vara från en vecka till en månad och ansökan kan gälla en person eller flera.
Medstugans webbsida