Sophie Erlandsson, performance.

Art Performance - OCKUPERA

2017-10-24 10:15

Sundsvalls museum bjuder in till två veckor med performancekonst.

28 oktober – 11 november kommer tio konstnärer, svenska och internationellt verksamma, att inta Kulturmagasinet för att sätta fokus på performance som konstnärligt uttryck. Sammanlagt blir det tre performancekvällar med framföranden från tolv konstnärer med vitt skilda konstnärliga uttryck.

Performanceafton 28 oktober:
Vi inleder OCKUPERA med en performanceafton där konstnärer från Norrland deltar, Maja Melsted, Michael Cedlind, Cecilia Germain, Norrländsk Information (Jan K Persson, Nic Langendoen och Mats Wikström).
Lördag 28 oktober klockan 17 – 19.00
Plats: Programsalen, Kulturmagasinet.
Fri entré, platsbiljett hämtas i Kulturmagasinets reception från måndag 16 oktober.

Performanceafton 2 november:
Med Edith Marie Pasquier och Damir Niksic.
Torsdag 2 november klockan 18 – 20.00
Plats: Sundsvalls museum och Lars Ahlins torg, Kulturmagasinet.
Fri entré, platsbiljett hämtas i Kulturmagasinets reception från måndag 16 oktober.

Performanceafton 7 november:
Med Westerlund & Carlson (Lisa W Carlson och Staffan Westerlund), Ann Rosén och Sophie Erlandsson.
Tisdag 7 november klockan 18 – 20.00
Plats: Programsalen, Kulturmagasinet.
Fri entré, platsbiljett hämtas i Kulturmagasinets reception från måndag 16 oktober.

Utställning

Under performanceveckorna får du se en utställning växa fram med både videoverk från deltagande konstnärer och verk från Sundsvalls museums samlingar.
Under Performanceafton 2 november utför Edith Marie Pasquier sin performancekonst direkt i utställningslokalen. Utställningen kommer även inkludera dokumentation av konstnärernas performanceverk från OCKUPERA – Art Performance.

Ett ljuskonstprojekt

Ett ljuskonstprojekt startar i samband med performanceveckorna. Två konstnärer, Tina Willgren och Dascha Esselius, kommer att arbeta med ljuskonst på två platser i kommunen. I Kvissleby kommer Tina att arbeta i anslutning till Opalen och i centrala Sundsvall kommer Dascha att arbeta i anslutning till kvarteret runt Kulturmagasinet.

Workshop:

I två dagar, 9-10 november klockan 10-16, arrangerar Konst Västernorrland workshop i performance för yrkesverksamma konstnärer i länet. Ledare för workshopen är konstnären Ann Rosén. Deltagarna kommer att framföra performance på en eller flera ställen i Kulturmagasinet i anslutning till Vidöppet på Arkivens dag lördag 11 november.


Tillbaka till toppen