Björn Stölling, porträtt av Göran Dahlberg, 1989. Bilden är beskuren. ©Björn Stölling.

Göran Dahlbergs stipendium 2018

2018-12-11 10:56

Ina Palm och Janeric Ohlzon är årets stipendiater

Styrelsen för Göran Dahlbergs Stiftelse för bildkonstnärer tilldelar Ina Palm, Härnösand och Janeric Ohlzon, Nordingrå årets stipendium. Stipendiesumman är 75 000 kr vardera.

Stipendiet instiftades av framlidne konstvännen Göran Dahlberg, Örnsköldsvik. Stipendiet kan sökas av professionella konstnärer bosatta i Ångermanland eller Medelpad och utlyses varje år på hösten alltsedan 1997. Numera kan även de som tidigare fått stipendiet söka ett nytt efter fem år.

I år hade 26 ansökningar inkommit. Utdelandet av stipendiet sker på Härnösands konsthall lördag 15 december klockan 13.30.

Styrelsens motivering:

"Ina Palm har ett formspråk som omformulerar starka symboler, samtidigt som det manifesterar en existentiell skörhet och problematiserar kring intolerans."

"Janeric Ohlzon har ett gediget konstnärskap där det finns en underliggande tyngd i måleriets berättande och skulpturerna skriker tyst om ett odefinierat allvar."

Styrelsen har i år bestått av konstnärerna och ordinarie ledamöter: Benjamin Andersson, Gunnel Oldenmark, Mats de Vahl. Samt konstnär Cecilia Hultman, suppleant.


Tillbaka till toppen