En serigrafi tryckt på vitt papper. På nedre delen av trycket är det ett par rader med skog i siluett, de olika partierna är i olika färger som blått, grönt, lila. På himlen ovanför syns en flock fåglar mot vit himmel och en stor rosa sol eller måne.

Anna Vidmark och Anna Fors – arv och gränser

2022-10-13 14:07

Galleri Lux

Det är en med en snygg och stilren utställning som Anna Vidmark och Anna Fors drar igång årets upplaga av konstens vecka. Samtidigt som många av motiven är lättsamma och präglas av ljusa, klara färger ligger det ett sorts vemod över utställningen som helhet, kanske till och med ett visst mått av sorg. Detta accentueras effektivt genom lokalen på Galleri Lux. Den mörka och dunkla källarlokalens solida väggar utgör en perfekt juxtaposition av de ljusa serigrafierna som är fulla av öppna, tomma, vita ytor. Våra rötter befinner sig under jord på fler sätt än ett.

Vidmark och Fors olika verk och stilar, som främst består av grafik och keramik, passar väldigt bra tillsammans. De kompletterar varandra på ett sätt som annars kan vara svårt då två konstnärer ställer ut gemensamt. Utställningen "Arvedelar" handlar om arvet efter de som gått före, om Jämtland och om gränserna för vad som kan kallas hemma, står det att läsa i utställningstexten. Arvet och Jämtland är teman och motiv som tydligt framträder i verken. Till exempel finner man de jämtländska vidderna med fjäll och granskog i Vidmarks serigrafi "Andas". Arvet som framträder genom gestaltandet av gamla fotografier i Fors diptyk "Testamente", utfört i olika tekniker. Ett intressant utforskande av arv och rötter görs också i Fors collografi "Allt som är ditt". Verket blickar bakåt i tiden genom att avbilda en diskett, ett numera utdött sätt att lagra filer på. Samtidigt blickar verket också framåt emot en tid som blir alltmer artificiell, där allt vi är och vårt arv förs vidare genom den data vi lämnar efter oss.

Mot en mörk skrovlig stenvägg hänger två avlångt rektangulära verk. Det övre, på papper, är inramat och består av tre delar, till vänster ett kvinnoporträtt i blått, i mitten ett guldbrunt mönster och till höger en kvinna utomhus i blått. Det nedre verket består av en träskiva i vitt. På både den vänstra och högra delen är det en kvadratisk ruta där träet i skivan ser ut att ha bearbetats och betsats i blåa nyanser. Mellan dessa är ett rektangulärt, metalliskt objekt fastsatt.

Anna Fors, "Testamente", diptyk utfört i olika tekniker.
©Anna Fors/Bildupphovsrätt 2022.

Något svårare är det dock att urskilja gränserna för vad som kan kallas hemma i verken. I utställningstexten står det att det handlar om "ett sökande efter var gränsen går för vad som är hemma, och framförallt, vem det är som har rätt att definiera den gränsen?" Kanske är det just det som är själva poängen. Oavsett vilka typer av gränser man talar om så finns det något utpräglat artificiellt över det. En, av allt att döma, godtycklig fiktion för att dela en helhet, ett sätt att utöva makt. Men vad är en gräns? Ju närmare man försöker titta desto svårare tycks gränsen vara att urskilja. Var slutar rötterna? Jo, där trädet börjar. Trots denna odefinierbarhet verkar det vara människans lott att ständigt dra gränser. På kartor framträder de tydligt men i verkligheten är de osynliga. Det får mig att tänka på ett skämt om en bokidé som komikern Steven Wright har. Boken ska handla om en fotograf som blir galen då han försöker ta en närbild på horisonten. Det absurda i gränsdragningen och skälet till att den överhuvudtaget görs, gestaltas i Fors "Irreversibelt element", en svart tårta fylld med guld som är gjord av trolldeg och bladguld.

Anna Vidmark och Anna Fors utställning "Arvedelar" kan ses på Galleri Lux fram till den 29 oktober.


Text och foto: Freddie Ross

 Volym 2022-10-13

Länk till artikel

Freddie Ross, född 1985. Har en kandidatexamen i kulturvetenskap, med inriktning konst och filosofi och en masterexamen i kultur och mediegestaltning, båda vid Linköpings universitet. 2019 debuterade han med boken Grymhetens konst - Etiska reflektioner kring kontroversiella konstverk . Ross arbetar som frilansande skribent och konstnär. Främst skriver han för Länstidningen Östersund och för Volym sedan 2017. Hans konstnärliga skapande, som främst består av analog kollageteknik kan ses och följas på Instagram: alfred.art.


Tillbaka till toppen