Ulrika Sparre, installationsvy från utställningen Jag är störst. ©Ulrika Sparre/Bildupphovsrätt 2018.

Är jag störst?

2018-11-01 20:48

Ulrika Sparre ställer ut på Museum Anna Nordlander

Ulrika Sparres utställning “Jag är störst” på Museum Anna Nordlander vill föra ett samtal runt samtida livsåskådning, sekularisering och individualismen som följd av ett kapitalistiskt västerländskt samhällssystem, där tron på oss själva är den enda vägen. Så presenterar Museum Anna Nordlander utställningen på sin hemsida och så beskriver även konstnären själv det centrala verket som bär samma namn.

Ljudverket Jag är störst använder sig av estetiken hos ett muslimskt böneutrop, där konstnären har spelat in sin egen röst i vad som låter som en hyllning till jaget. Vid tre fasta tidpunkter per dygn ljuder det ur högtalare inne i utställningslokalen och på Nordanåområdet utanför.

När museet sökte tillstånd för det offentliga ljudverket hos polisen i mars rapporterade lokaltidningen Norran om den planerade utställningen och valde rubriken ”Söker tillstånd för böneutrop i form av ljudverk”. Artikeln fick många reaktioner och fler än tvåhundra kommentarer på tidningens Facebooksida. Man skulle kunna fråga sig huruvida utfallet möjligen hade sett annorlunda ut om orden böneutrop och ljudverk hade fått byta plats? För att ”om vi ska kunna föra en meningsfull dialog är det först och främst viktigt att vi är överens om vad sakfrågan handlar om”. Så skrev Anders Jansson, dåvarande museichef, i sitt bidrag till debatten som innehöll inslag av allvarliga påhopp riktade mot både museets styrelseordförande och mot dess curator. Efter flera veckor skrev redaktören Mikael Bengtsson på Norran en ledare där han tog ställning för konstens behov av frihet och satte därmed punkt för Skellefteås senaste ”konstbråk” i det offentliga.

Utöver verket Jag är störst består utställningen av ett videoverk, ett fotografi, en textinstallation i museets foajé och ett antal ljusboxar med citat från bibeln där vissa ord bytts ut och meningen förflyttats mot jaget istället för mot Gud. Ljusboxarna, som är inspirerade av de stora skyltarna med kristna budskap som man kan se utmed vägarna i USA, är installerade direkt på väggen i utställningsrummet och i trapphuset ovanför. En av tavlorna står på en transportkärra och bär texten I am your only answer.

I anslutning till utställningen anordnades två föreläsningar. I slutet av september kunde man lyssna på Mattias Dahlkvist, doktorand i religionsvetenskap vid Umeå Universitet, när han på Skellefteå stadsbibliotek höll sin föreläsning “Vad är religion idag?”. Den 16 oktober höll Ludvig Beckman, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, en öppen föreläsning under rubriken “Konstnärlig frihet – om självcensur, yttrandejämlikhet och yttrandefrihet”.

Det finns två centrala frågeställningar i samband med Ulrika Sparres utställning “Jag är störst” på Museum Anna Nordlander som man genom valet av föreläsningar lyckats bra med att ringa in. Den ena är den om konstens utrymme och syfte i det offentliga och den andra är den om religionens. Vad får egentligen synas och ta plats i vårt samhälle? Vilka frågor är känsliga och varför? Vågar vi prata om livsåskådning, sekularisering och individualismen som följd av ett kapitalistiskt västerländskt samhällssystem, där tron på oss själva är den enda vägen?

Text och foto: Sara Forsström

Volym 2018-11-01

Länk till artikel

 


Tillbaka till toppen