Fyra screentryck som visar de organiska linjer som uppstår i en kompost.

Britt Hillbom: Under en förförisk yta finns hoten

2021-08-26 13:27

Utställningen ”Omvandlingar” på Härke konstcentrum

När jag betraktar fotografierna jag tagit av Britt Hillboms utställning "Omvandlingar" på Härke konstcentrum blir det extremt tydligt vad som saknas, något som en tvådimensionell bild aldrig riktigt kan erhålla. Visst kan en bild skapa och förmedla det tredimensionella rummet men bilden av verket förblir platt, en dålig kopia av Hillboms skulpturala verk som skapats genom återanvänding av grafiska blad, olika typer av papper och färgade kaffefilter. Hillboms skulpturer har ett djup och en dimension som oundvikligen går förlorad när man fotograferar dem. Det visuellt vackra återfinner man i bilderna och vissa av dem för tankarna till Georgia O'Keeffes målningar. Men Hillboms verk är så mycket mer än bara vackra.

Hillbom skapar sin konst ur ett perspektiv som man vanligtvis ser hos processfilosofer. Hon utmanar den hegemoniska synen på världen som i grunden något statiskt, konstruerat av objekt, där var sak har sin plats och så är det med det. Hon utmanar bilden av en värld där objekten, allt som inte är människan, är fritt att bruka och förgifta bara för att det är billigt och bekvämt. Processen är viktig för Hillbom, inte bara som en del i skapandet av hennes konst där nyfikenheten fungerar som en uppslukande drivkraft, utan även som de processer världen och vi med den befinner oss i. I informationsbladet till utställningen skriver Hillbom:

"Jag tänker på hur vi har missbrukat och våldfört oss på naturen. Tankar som far runt i huvudet kanaliseras i det jag försöker gestalta. Under en förförisk yta finns hoten. Naturen och vi människor befinner oss i ett tillstånd som förändras snabbt nu. Allt rör sig i den riktning som är konsekvenser av hur vi levt våra liv. Vår påverkan på naturen. Vi har exploaterat, urholkat och förstört jordens resurser."

Klimatkrisen som en process igångsatt av människan framträder bland annat i verken "Arktis I" och "Arktis II". I mitten ser man olika nyanser av blått som spricker upp och separeras från varandra tills det bara finns tunna, sköra, ensamma lager kvar. Detta omsluts av mörkare, bruna lager som ger det hela ett något smutsigt intyck. Även i verket "Svarttjärn" framträder liknade former och samma kritik. Där bilden av verket för tankarna till en sotig lunga. Att dessa verk till viss del består av kaffefilter ger dem en extra intressant dimension. Världen och de problem vi står inför framträder inte för oss på ett rent objektivt sett. Den "objektiva" världen framträder för oss först efter ha filtrerats inte bara genom våra sinnesorgan utan även genom våra världsbilder, ideologier och begär. 

Skulptur uppbyggd av kaffefilter där blad av olika nyanser av blått, brunt och gult satts samman likt en blomma.
Britt Hillbom, ”Arktis I”, skulptur delvis av kaffefilter. 
©Britt Hillbom/Bildupphovsrätt 2021. 


Hillboms verk erbjuder inte bara en dyster kritik av det rådande tillståndet utan erbjuder också andra sätt att se på saker och ting, sätt att försöka komma ur och stävja vår påverkan och bli en del av en mer positiv process. Hennes serie screentryck med titeln "Kompost" kan på ett rent ytligt plan ses som en fin bild av de organsika linjer som uppstår i en kompost. Samtidigt vittnar verken om en större vison där man tar hand om resterna eller avfallet så att det på ett hållbart sätt blir till något nytt. Men den kanske viktigaste insikten man kan ta med sig från "Kompost" är att vi människor, i det stora hela, inte skiljer oss särskilt mycket ifrån de organsika rester som bryts ned och förmultnar i komposten. Vi befinner oss i processen och är en del av ett större kretslopp vare sig vi vill eller inte.


Text och foto: Freddie Ross

Volym 2021-08-26

Länk till artikel 

Presentation av skribent: Freddie Ross, född 1985. Har en kandidatexamen i kulturvetenskap, med inriktning konst och filosofi och en masterexamen i kultur och mediegestaltning, båda vid Linköpings universitet. 2019 debuterade han med boken Grymhetens konst - Etiska reflektioner kring kontroversiella konstverk . Ross arbetar som frilansande skribent och konstnär. Främst skriver han för Länstidningen Östersund och för Volym sedan 2017. Hans konstnärliga skapande, som främst består av analog kollageteknik kan ses och följas på Instagram: alfred.art.


Tillbaka till toppen