Bild: Anita Berg, Hjort, fotografi upplyst bakifrån. ©Anita Berg.

Cykler

2018-09-22 19:15

Anita Berg på Orrenhuset

Att befinna sig i ett svart hål och långsamt, långsamt, på en ytterst tunn tråd, försöka kravla sig upp mot ljuset och det pågående livet igen, bland annat detta berör Anita Bergs utställning ”Cykler" som just nu visas i ett av rummen i Orrenhuset i Sollefteå.

Det är bland annat sina egna svarta hål hon undersökt, beskrivit och hittat vägar ut ur. Allt går i cykler, menar Anita Berg, upp och ner, med mörker och ljus, som hela tiden växlar efter humör, årstider och var någonstans i livet man befinner sig.

I utställningen har hon jobbat med obränd lera – som skiftar färg efter torkningen – och fotografi – upplyst bakifrån, som en diabild. På fondväggen ser jag i en ljuskägla en liten suddig figur på väg uppför en svart linje. Flera sådana klättrande figurer går att urskilja. Det ger ett repetitivt intryck av sisyfosarbete i seg uppförsbacke.

På en ramp i mitten av utställningsrummet höjer sig tre oformliga vulkanliknande torn med svarta hål upptill. Över öppningarna svävar rosa rökpuffar, som vid närmare betraktande visar sig vara latexsjok som suttit och formats runt vulkantornen. Avdragna upplevs de som rester av snäva skinn som hållit tillbaka livslusten. När de raskt vrängs ut och in och man samtidigt tar ett djupt andetag, går det förhoppningsvis att hitta tillbaka till lusten och glädjen.

Inom shamanismen används så kallade kraftdjur för beskydd och hjälp i extra utsatta lägen. I meditativa trumresor ner i underjorden kan man under ledning av en shaman möta sitt speciella djur med just de specifika egenskaper som man för tillfället behöver. Anita Berg har funnit sina kraftdjur och återger dem i var sitt fotografi. Det är en stark och smidig puma, en uthållig och samarbetsvillig hyena och så en beskyddande och närande hjort. I utställningen i Orrenhuset återges de tre djuren i små fotografier. I färg och med bakgrundsbelysningen blir det både suggestivt och kraftfullt.

Anita Berg, som är konstnär och keramiker, bor i den lilla byn Lungsjön utanför Ramsele och är Sollefteå kommuns kulturstipendiat 2018.

Text: Karin Lundqvist
Foto: Jonas Lundqvist

Volym 2018-09-22

Länk till artikel

 


Tillbaka till toppen