Hans Kvam, Spegling, 2017. Bilden är beskuren. ©Hans Kvam/Bildupphovsrätt 2019.

Det som blir kvar när affektionsvärdet gått förlorat

2019-02-20 12:16

Hans Kvam ställer ut på Härke konstcentrum

Fyra små kvadratiska verk leder en in i salen på Härke konstcentrum på Frösön där Hans Kvam ställer ut sina målerier under februari. Flertalet av de fjorton målerierna, liksom själva utställningen, är utan titel. Som betraktare lämnas jag i stort sett fri att applicera egna referenser och minnen på de mjuka färgskalor och delvis abstrakta objekt eller landskap som möter mig. Jag vandrar ensam i utställningsrummet. Ljudet av en borr eller slipmaskin någonstans i en avlägsen korridor påminner om de konstnärsverkstäder som huset också rymmer. Solen syns som ett dis på den mulna himlen utanför och ger ett försiktigt ljus till rummet. Bland vernissageblommorna står en utslagen blå pärlhyacint. ”Äntligen Hans!” står det skrivet på ett hälsningskort.

Temat för de flesta av Hans Kvams målerier i denna utställning är ting, händelser och landskap mellan det förnimbara och otillgängliga. Detta är en tematik som följt konstnären också i ljudkonsten. Där i gränslandet kan det som varit dolt träda fram i sin form eller omvänt, det som en gång knutits till affektion och tydligheten, suddas ut. Det som blir kvar har konstnären intresserat sig för att ge gestalt. Hans Kvams akrylmålerier kan för mig vara just ett möte med en serie av skira toner, vaga minnen eller spår av det som en gång haft en mer framstående betydelse. Tydliga geometriska former eller organismer samsas över friare händelseförlopp. Här finns det uppbrutna, det som fått falla, rinna, det som inte låtit sig inordnas, tillsammans med det stramt skurna, tydligt dragna. Avgränsade ytor ramar in speglingar och reflexioner. Ting i ljus, bortvända, delvis otillgängliga för mig i ett första försök att uppfatta något klart eller orientera mig i färgerna. Men det tycks vara okej, kanske själva meningen, att få vara i en värld av speglingar och gränsland och för mig är det framförallt vackert och gott så. Jag tycker att detaljerna och helheten bäst kommer fram i de större formaten. Där finner jag en vila och världar, där ser jag det förunderliga bäst.

Hans Kvam, Spegling, 2017. ©Hans Kvam/Bildupphovsrätt 2019.
Hans Kvam, Spegling, 2017.
©Hans Kvam/Bildupphovsrätt 2019. 


Utställningen med Hans Kvams målerier står mellan den 9–24 februari, måndag till söndag klockan 12-17.00 på Härke Konstcentrum.


Text och foto: Clara Bodén, filmare Rödön

Volym 2019-02-20

Länk till artikel

 

 


Tillbaka till toppen