Foto: På en vriden gren i keramik i bruna och beige toner sitter några knoppar av glas i rödbrun ton.
Jan Kruse och Maria Ängquist Klyvare, ”Trädblomma”. Keramik/glas. © Jan Lambert Kruse / Maria Ängquist Klyvare / Bildupphovsrätt 2024.

Det uråldriga möter framtiden – en mångbottnad utställning med glas och keramik

2024-05-13 15:08

Jan Kruse och Maria Ängquist Klyvare på Härnösands konsthall

Första intrycket är att det känns lite kalt, som om utställningen inte är riktigt färdig. Väggarna är helt tomma, allt är placerat ute i rummet, förutom några objekt som står i fönsternischerna. När förvåningen lagt sig, infinner sig en befriande känsla av att kunna se verken i relation till rummet och till varandra i rummet. Utan att blicken, som så ofta, störs av överbelamrade väggar.

I Jan Kruse och Maria Ängquist Klyvares gemensamma utställning möts två välbekanta material, glas och keramik. I sinnet vet vi hur det känns när handen stryker över dessa ytor. Det blanka, gnistrande, för ögat förföriska glaset och den matta, sträva leran med former som ofta relaterar till bekanta vardagsföremål. I mötet materialen emellan uppstår i det här sammanhanget något helt annat än det vi är vana vid – något säreget och dubbelbottnat som tar tid att känna in.

Verken i det inre av de två utställningsrummen ger en känsla av något uråldrigt, samtidigt som tankarna går till ett framtida scenario med rum för människans uppfödning, konstgjord odling av föda eller något obestämbart som hålls vid liv och växer med hjälp av flytande näring. I metallkonstruktioner, som liknar droppställningar på sjukhus, hänger stora glasformer i olika färger och påminner om droppar eller kanske frökapslar. Under dessa är formationer i keramik placerade och som verkar sträcka sig uppåt för att nå den livgivande vätskan som droppar ut ur glaset och skänker glans åt lerans matta yta. Och där i mellanrummet, i den tomma sträckan som återstår innan de båda formerna möts, finns urkraften gestaltad. Fascinerande, sinnligt, vackert och samtidigt ger det en obehaglig rysning inför människans framtida tänkbara situation.

I det främre rummet finns verk utplacerade på ett lågt bord. Några objekt hänger även från taket – variationer av ”Trädblomma” som med sina vridna grenar likt förkolnat trä skapar en rörelse som får dem att verka flyga i rummet. Glasknoppar i röda och blå toner placerade i ändarna av grenarna ser ut att slå ut i blom när som helst.

Foto: Tre liknande verk i olika färger; Från en metallkonstruktion hänger en glasform liknande en upp och ner-vänd droppe. Under den en motsvarande form i keramik.
Jan Kruse och Maria Ängquist Klyvare. Från vänster ”Terra/tabac”, ”Svart/tabacguld”, ”Svart/amethyst”. Keramik/glas/metall. © Jan Lambert Kruse / Maria Ängquist Klyvare / Bildupphovsrätt 2024.

På bordet står verk med titlar ”Stalagmit”, bestående av bland annat små koppar av keramik placerade upp- och nedvända på varandra, en efter en, tills de bildar höga, smala staplar. Högst upp på den ena av de två staplarna har en liten bubbla av glas börjat sippra ut. Där finns också verk med namn från geologiska perioder – ”Primär”, ”Tertiär” och ”Kvartär” – där transparent glas infogats mellan skikt av keramik och bildar delar snarlika en gigantisk ryggrad.

Jan Kruse och Maria Ängquist Klyvare knyter på ett intressant och spännande sätt samman en historia som började för 65 miljoner år sedan med vår samtid. De har återskapat och gått vidare med en naturhistorisk utveckling där naturens egna material används med konstnärlig metodik för att berätta och ta med historien framåt. 


Text och foto: Ann-Kristin Källström 

Volym 2024-05-13 

Länk till denna artikel


Ann-Kristin Källström, född 1958 i Stockholm, yrkesverksam bildkonstnär nu bosatt utanför Kramfors. Efter konstutbildning och fortlöpande utbildning i grafiska tekniker läst fotografi/bildjournalistik. Skrivit för GrafikNytt, e-Provins och medverkar i Volym sedan 2009. Arbetar för tillfället med att ställa i ordning en ny arbetsplats/grafikverkstad i Härnösand och arbetar vidare med projektet ”Norra Sveriges inland och fjälltrakter” med stöd från Konstnärsnämnden. Se vidare på Ann-Kristin Källströms webbsida.


Tillbaka till toppen