Tove Gulliksson, Ansvarsutdelning pågår. Ålsta folkhögskola, blandteknik.

Elevutställning inspirerar

2020-05-12 12:55

Sundsvalls museum

I Sundsvalls museums årliga elevutställning deltar i år Bredsands skola, Sundsvalls Kulturskola, Skvaderns gymnasieskola och Ålsta folkhögskola. Utställningen rymmer allt från färg- och formglädje till samhällskritik och övningsuppgifter enligt läroplanen. Genomgående finns här en stark vilja till konstnärliga uttryck, vilket inspirerar och ger hopp.

Eleverna i årskurs 6 på Bredsands skola är ensamma bland utställarna om att ha gått i skolan som vanligt under våren. De har låtit sig inspireras av Pablo Picassos målning Den gråtande kvinnan och har skapat porträtt i akryl. Resultatet, en vägg med 24 bilder, utgör utställningens färgstarkaste inslag. Porträtten kommunicerar direkt, befriade från överväganden om vad som trendar i tiden och hur konst ska se ut.

24 porträtt, årskurs 6, Bredsands skola.
24 porträtt, årskurs 6, Bredsands skola.


Om sjätteklassarna från Bredsandsskolan är yngst bland utställarna, torde de tio andraårseleverna från Ålsta folkhögskolas tvååriga konstutbildning, Konstskolan i Västernorrland, vara de äldsta och mest erfarna. Det är också de som dominerar utställningen. Påfallande ofta jobbar de med koncept, samhällsengagemang och budskap, ofta tydligt avläsbara, ibland mer kryptiska.

Eleverna från Ålsta och Skvadern träffades i januari. De valde då, innan coronapandemin ens hade brutit ut, att ha Virus som gemensamt utställningstema. Men de håller sig inte strikt till virustemat.
I Anna Glimsjös ljudkonstverk Bakom stängda dörrar får vi under fyra minuter och 20 sekunder ta del av en autentisk kvinnomisshandlares verbala uttryck. Det mannen säger är otäckt och skrämmande, men samtidigt avslöjar verket avsaknaden av logik i den misogyna tankevärlden.
Om det pågående virusutbrotten har med miljöförstöring att göra så berörs virustemat indirekt i Tove Gulliksson installationer. Ansvarsutdelning pågår handlar om de 23 000 tunnor med kvicksilverhaltig katalysatormassa som dumpades i Sundsvallsbukten på 1950- och 60-talen av olika industriföretag.
Carina Borg går mer rakt på virustemat och har skapat ett flertal Virus i keramik. Några av dem används som blomkrukor och vacklar mellan att vara bruksföremål eller konst.
Ina Beckman är inne på ett mer feministiskt spår. I #metoo upprepas texten #metoo flera hundra gånger i olika färger som en sprakande kaskad mot en stjärnbeströdd himmel. Det är vackert.

Friskolan Skvadern har Sundsvalls enda estetiska program med bildinriktning. De medverkande eleverna går sista terminen på estetprogrammet. Arbetet med utställningen har varit en del av deras kurser under våren. De har haft ”Virus” och ”Isolering” som gemensamt tema. Bland annat har de målat triptyker, fotograferat och arbetat med kartong. Linnea Hansson har skurit ut en upprätt stående, sig själv speglande, abstrakt skulptur ur kartongen. Titeln är Ingen. Ett annat mystiskt verk är Hoppkräftan av Filippa Klang. Söker på Internet och finner att det är ett litet kräftdjur som lever i havet. Här tolkat i ett sinnligt, ornamenterande flöde av färger och mönster.


Filippa Klang, Hoppkräftan. Skvaderns gymnasieskola.
Filippa Klang, Hoppkräftan. Skvaderns gymnasieskola.


Sundsvalls kulturskola, med frivillig konstundervisning för elever i åldrarna 10–19 år, har stängts tillfälligt under pandemin, vilket begränsar deras utställning. På ett bord står en hel by med hus gjorda i lera. Längre in hälsar en serie skulpterade huvuden i arkaiserande stil besökaren välkommen. Måleri visas också. Det mesta här är osignerat.

Text & foto: Karin Kämsby

Volym 2020-05-12

Länk till artikel

Karin Kämsby, Gnarp, är frilansjournalist med inriktning på kultur, foto och grafisk form. Hon gick ut journalisthögskolan i Göteborg 1980 och tog en fil. kand. dramatik, film- och teatervetenskap vid Stockholms universitet 1995. Senare har hon läst kompletterande universitetskurser i att skriva om konst och att skriva kulturkritik. Hon har frilansat som journalist sedan 2002, bland annat för Danstidningen, Mittmedia och SvD och har medverkat i Volym sedan 2003. Numera bedriver hon även egna projekt som skribent och fotograf.


Tillbaka till toppen