Alt text försenad

En parutställning om arkitektur, natur och beslutsfattare

2023-10-05 17:09

Anja Örn och Tomas Örn på Galleri Syster

Anja Örn och Tomas Örn vänder på steken när de likt kulturella byråkrater prospekterar Vattenfalls huvudkontor i denna utställning på Galleri Syster i Luleå.

Visst känner jag igen formspråket, färgerna och materialen från Anja och Tomas tidigare verk. Framförallt återkommer känslan av naturen, norrbottniska markerna och en vilja att dokumentera landskapsförändringar. Den här utställningen visar dock något stramare, utan att förlora i värme. En del av utställningen skulle passa i en statlig kontorskorridor eller i dess arkiv. Men jag tror att det är vad konstnärerna vill visa.

Anja Örn och Tomas Örn är privat ett par. Emellanåt gör de projekt tillsammans och denna gång startade det i och med Galleri Systers projekt ”Vänskap i Arbete”. Återigen vänder de blicken mot naturen, för att se vad som gått förlorat eller är på väg att försvinna. Stort fokus ligger på besluten bakom förändringarna. Hur såg arkitekturen på Vattenfall ut där besluten togs som kom att ändra, tygla och ibland tysta forsar?

Konstnärerna har konstruktionsmässigt dissekerat Vattenfalls kontorslokaler och visar upp det på ett varierat sätt. Tänk ungefär som när en arkitekt presenterar ett byggnadsförslag. Tomas Örn har själv varit tjänsteman och tillsammans med Anja Örn reflekterar han över hur besluten skulle kunna ha nyanserats ifall lokalen där ställningstagandet fattades togs på en annan plats. Om kontorets fönster vette mot naturen, som besluten i fråga gällde? De utgår främst från chefen för Vattenfall och dennes rum som nyttjades mellan 1930–1963. Genom en förenklad byggsats av träreglar har konstnärerna byggt rummet, i naturlig storlek, på olika platser i naturen. Sedan är byggsatsen nedmonterad och vilar nu, prydligt sorterat, i utställningsrummet på vad som liknar virkesvagnar. Tittar man nära på bitarna som verkat som fogar kan man se modesta brännmärkta former av växter.

I utställningen finns även foton på vattenfall, här representerat av Jokkfall, liksom ett antal skulpturer. En skulptur i trä och betong som står på golvet är en återgivning av en takprofillist från chefsrummet. Närmare de stora skyltfönstren står en tredimensionell återgivning, i plexiglas, av Vattenfalls huvudkontor, kompletterad med svartvita arkivfoton av nämnda lokal.

Alt text är försenad, kommer

Anja Örn och Tomas Örn, ”Ritning över Vattenfalls huvudkontor”. Plexiglas, gängstång, arkivfoto från Stockholms stadsmuseum.
©Anja Örn /Bildupphovsrätt 2023, ©Tomas Örn. 

I det bakre utställningsrummet projiceras en film. På väggen bredvid hänger ett tjugotal keramiska skulpturer. Verken är mellan 12–35 centimeter och föreställer förstorad lav. Laven är den sällsynta ”hårig skrovellav” som i naturen återfinns vid vattenfall där forsdimman skapar lavens idealiska levnadsmiljö. Anja och Tomas låter laven vara signaturen för deras sorg över förändrade landskap. Filmen visar en fast kameravinkel över Jokkfalls otyglade urkraft och ljudet från den mullrar ur högtalare. På vissa ställen i lokalen är det svårt att veta vad som är ljudet från forsen och vad som är dånet från den kraftigt trafikerade bilvägen utanför Galleri Syster. Det blir en audivisuell knytpunkt. Hur lång tid har vi kvar innan all natur stramats åt och vi inte längre vet vad som är rå natur och vad som är resultatet av en tjänstemans beslut?


Text och foto: Julia Åker

Volym 2023-10-05

Länk till denna artikel


Julia Åker f.1982 Luleå. Skribent och konstnär.

 


Tillbaka till toppen