Marielle Andersson, Sagan. C-print, 2019. Två av tre fotografier. ©Marielle Andersson.

Ett annat sätt att se på landskap

2019-09-10 11:38

Marielle Andersson på Ånge konsthall

Marielle Andersson gick ut Konstfack 2017. I april i år tilldelades hon Konst Västernorrlands uppdrag ”Konstnär i kommun” i Ånge. Uppdraget hade titeln ”En av Ljungans sista forsar” och var att ge Haverö strömmar en konstnärlig gestaltning.

När Marielle Andersson gjorde examensarbetet Bildrum vid Konstfack, prövade hon att utforska det rum som finns inuti en bild och att översätta det till fysisk verklighet. I sin gestaltning av Haverö strömmar har hon gjort tvärtom och skapat bilder ur ett rum vars väggar bestod av speglar vinklade mot varandra. Fotografier togs med kameran riktad in mot speglarna. Det är dessa foton som nu visas i Ånge konsthall.

De flesta av dem är tagna ute i forsen. Marielle Andersson fick hjälp av sin pappa att montera spegelväggarna på en flotte. Sedan stod hon ute på flotten och fotograferade.
Hennes bilder har en osannolik närvaro. Det är som om de kränger och rör sig. Vattnet strömmar i Under över ytan. I Vingslag flyger stenblock iväg, lätta som fjädrar. En bild med titeln Sudden skildrar en stor sten ute i vattnet som plötsligt skevar till och låter sig lösas upp. Allt i närheten – skogen, vattnet, det som speglar sig i den blanka vattenytan – dras med mot osäkerhet och oklarhet. Fotograferandet blir ett sätt att kommunicera med naturen och komma den in på livet. Färger och former löser upp sig och muteras. Regnet faller, skogen rör sig.

I Sagan, en serie på tre bilder, reflekterar speglarna rosa himmel, blå moln, vatten, svart skog och svarta berg i olika konstellationer. I Kanthändelse stretchas en sten ut och fylls av ett sällsamt guldglänsande ljus, som inifrån berget. Samtidigt rinner regndroppar över spegelglaset. Eller är det berget som gråter? Genom tiden fångar ett ögonblick i ett stenblocks tillvaro ur flera perspektiv. Också här finns det guldglänsande ljuset, jag vill tro att det är trollens sal som är på väg att öppna sig.

Marielle Andersson, Genom tiden. C-print, 2019. ©Marielle Andersson.
Marielle Andersson, Genom tiden. C-print, 2019. ©Marielle Andersson.


Några av fotona är tagna på land, som Rytm och I mönstret. Här finns en rörelse i själva urberget, i ett försök att upplösa det. Även Från inget skildrar ett stenblock i rörelse. Och det rör sig som om det vore genomskinligt och flygande.

Egentligen handlar det om landskap. ”Det finns så många sätt att berätta om en plats. Jag vill låta naturen vara ’huvudpersonen’ och utmana alla föreställningar om vad som är en landskapsbild. Vad som är fotografi” skriver Marielle Andersson i programbladet.

I sin kandidatuppsats från Konstfack anger hon inspirationskällor som Jacob Felländers utställning How to unlock a portal och konstprojektet Art Plunge. I båda fallen översätts konstbilder till virtuella tredimensionella världar som betraktaren kan gå in i med 3D-glasögon. En annan inspirationskälla är den amerikanske konstfilosofen Denis Dutton och hans tankar om konsten som en av människans överlevnadsinstinkter och hur vi använder instinkter som har med överlevnad att göra för att betrakta och skapa bilder. Sedd ur det perspektivet hamnar Marielle Anderssons konstnärliga gestaltning av ”En av Ljungans sista forsar” i direkt förbindelse med människans möjlighet till överlevnad i en skövlad natur. Haverö strömmar är de sista kvarvarande fritt forsande strömmarna i den hårt reglerade Ljungan. Där delar sig Ljungan i tre fåror: Norrströmmen, Kvarnströmmen och Kvisselbäcken. I dag är området naturreservat men på 1980-talet hotades det av kraftverksutbyggnad.
Marielle Anderssons fotografier är tagna i eller vid Kvarnströmmen. Eller som hon själv utrycker saken:
– Det här händer där i Kvarnströmmen.

Marielle Andersson föddes 1986 och växte upp i Östersund. Hon är väl bekant med Haverö strömmar där hon tillbringat många somrar. Hennes väg mot konsten har tagit omvägar, lite som hennes sätt att skapa bilder. Direkt efter gymnasiet utbildade hon sig till fotograf och jobbade några år som studiofotograf i Östersund. Samtidigt sökte hon sig till konsten och efter ett par år på förberedande konstskolor kom hon in på Konstfacks linje för möbeldesign och inredningsarkitektur. Även där fortsatte hon att styra mot konsten genom medier som foto, måleri och rumslig gestaltning.

Text: Karin Kämsby
Foto: Marielle Andersson

Fotnot
Konstnär i kommun (KiK) startade under 2017 och är en konstresurs som Konst Västernorrland erbjuder regionens kommuner att få tillgång till under en begränsad tid. Konstnärerna söker uppdraget genom en utlysning. Konstnär i Kommun ambulerar mellan regionens sju kommuner, för varje utlysning gäller särskilt tema och urvalskriterier.

Mer om Jacob Felländers How to unlock a portalYoutube
Mer om Art PungeYoutube
Denis Duttons bok The art instinct har ISBN 9780199580736

Volym 2019-09-10

Länk till artikel 

 


Tillbaka till toppen