Målning. En häst står och betar i ett rödskimrande ljus. Mulen befinner sig utanför nedre delen av bilden. Marken är rosa och grön, i bakgrunden sträcker sig en grönaktig skog.
Jan K Persson, “Målning med häst”, akryl. Bilden är något beskuren. ©Jan K. Persson / Bildupphovsrätt 2024.

Ett måleri som visuella kommentarer om naturen

2024-04-02 17:41

Jan K Persson, Härnösands konsthall

Härnösands konsthall visar fram till den 13 april målningar av Jan K Persson. Det handlar om landskapsmåleri, ofta med element av abstraktion. Det betraktaren möter är ett egensinnigt konstnärskap vars bearbetningar av överväldigande naturupplevelser får bilderna att vibrera.

De abstrakta inslagen i måleriet kan tolkas som konstnärens visuella kommentarer till naturupplevelsen och ett sätt att hantera synintrycken. Ofta går det att känna igen sig i abstraktionerna. Som i målningen ”Alp /” där hisnande blåa och vita alptoppar reser sig ovanför en rektangulär vit platta på vilken blåsvarta förhållandevis tjocka streck ligger utströdda. De blå strecken har ingen naturalistisk koppling till alplandskapet men på något sätt hör de ändå hemma där. I andra målningar är abstraktionerna mer diffusa, till exempel i ”Inland”, där en blå vattenyta försetts med ett cirklande mönster.

Målning. På övre halvan av bilden, snöiga berg i blå och vit färgskala sedda snett uppifrån. På den undre, blå streck i olika riktningar mot en vit bakgrund.
Jan K Persson, ”Alp /”, akryl. ©Jan K. Persson / Bildupphovsrätt 2024.

Ibland kan de här abstraktionerna upplevas som störande, som om någon skulle ha gjort åverkan på bilden för att förstöra dess skönhet. Ta till exempel ”Utkast till berg eller ett landskaps födelse”. I den har en skogsdunge fått en skissartad förhöjning. Som om den var på väg att förvandlas till ett berg. Även i den tanken går det att känna igen sig. Men det kan också vara konstnärens mening att irritera och ifrågasätta. I vilket fall fastnar de här utvikningarna i minnet.

Jan K Persson målar sin upplevelse av landskap och natur snarare än själva landskapen. Bilderna bjuder in till ett deltagande i naturupplevelsen. Ta till exempel känslan av vind i målningen ”Kuling”. Eller det pastorala lugnet i ”Målning med boskap”.
Själv dras jag till de bilder där abstraktionerna är dolda eller icke existerande, som ”Målning med häst” där en häst står och betar i ett rödskimrande ljus. Mulen befinner sig utanför bilden, på betraktarens sida. Eller ”Berget” där är ett högt berg är på väg att försvinna in i en dimbank. Det meditativa lugnet är befriande. Ofta är målningarna vackra, men utan att vara insmickrande. En får lust att stå där i timmar och bara se in i och vara i dem.

Jan K Persson säger sig syssla med metamåleri och skriver i en text i utställningen att ”en målning är en målning om en målning” och menar att han målar en ”fiktion av landskap” i gränslandet mellan föreställande och abstrakt.

Utställningen omfattar 17 akrylmålningar tillkomna de senaste tre till fyra åren.
Härnösandsbaserade Jan K Persson har en lång konstnärskarriär bakom sig. Han är även verksam som konstpedagog, skribent samt inom performance. Han är en av grundarna till konsttidningen Volym och har varit dess redaktör.


Text och foto: Karin Kämsby

Volym 2024-04-02

Länk till denna artikel


Karin Kämsby, Gnarp, är frilansjournalist med inriktning på kultur, foto och grafisk form. Hon gick ut journalisthögskolan i Göteborg 1980 och tog en fil. kand. dramatik, film- och teatervetenskap vid Stockholms universitet 1995. Senare har hon läst kompletterande universitetskurser i att skriva om konst och att skriva kulturkritik. Hon har frilansat som journalist sedan 2002, bland annat för Danstidningen, Mittmedia och SvD och har medverkat i Volym sedan 2003. Numera bedriver hon även egna projekt som skribent och fotograf.


Tillbaka till toppen