Ett hörn i ett rum, två vitmålade väggar. En diptyk av Anna Renström bestående av två figursågade målningar. En målad som blårandiga tygbylten, hänger på ena väggen. På den andra väggen hänger en målning föreställande ett vitblommigt tygstycke mot rosa bakgrund.

”Filt – hemliga rum för tankar”

2021-06-09 15:10

Måleri av Anna Renström på Apotekshuset i Sollefteå

Filten och mattan är textila artefakter, tillverkade bruksting, som ligger nära bildkonstens domäner utan att därför räknas som bildkonst. De livsnödvändiga filtarna omger oss med materialitet, färg och mönster. Tillverkning av mattor kan vara en aktad högkultur eller ett folkligt hantverk. När bildkonstnärer får till uppgift att designa mattor höjs deras värde. Filtar uppnår sällan sådan status. Men Joseph Beuys införde ett livräddande stycke filt i konstens sfär. Den designade och industritillverkade yllefilten har en skiftande position i måleriets och textilkonstens utvidgade fält. För Jessica Stockholder har alla slags masstillverkade brukstextilier varit användbara som del av hennes kolorit och palett. I utställningen “Textila undertexter" på Marabouparken översatte Rickard Sollman tre yllefiltar designade av Viola Gråsten till skalenliga målningar. För honom är de projektionsytor för minnen. Rand för rand, inslag för inslag omtolkade han de blå, röda och gröna industriprodukterna till unika bildkonstverk.

En liknande förvandling uppstår när Anna Renström tar sig an några betydelsebärande mönstrade filtar i ett konsekvent måleriskt projekt. De visas just nu i Apotekshuset i Sollefteå. För henne består attraktionskraften hos filtarna i att de kan bilda volymer, rumsligheter och spontana veckbildningar som i barndomens kojbygggen och gömställen. Den obäddade sängen är, med dessa värderingar, inget att förakta. Snarare ett ideal, en intressant plats för möjligheter och hemligheter. Häri ligger Renströms drivkraft att avbilda filtar med alla dess dimensioner. Med fall, veckbildningar och bylsigheter. Ibland målar hon dem just som bylten, på en gång alldagliga och gåtfulla. En dubbelvävd filt avbildas med en insida som är annan än dess utsida. Snuttefilten känner vi också igen, övergångsobjektet med sin fragmentariska litenhet och fulla laddning. För att understryka de målade filtarnas individuella och självständiga volymer är de alla kontursågade efter de former de spontant antagit. Vinylmålningarna på björkplywood blir därmed konstobjekt.

Ändå vilar något blekt och beigt över utställningen. En diptyk med titeln “Bilfilt” är inköpt av region Norrbotten. Där har man valt de två målningar som har mest krut och kontrast i sig. Två bilder av en blommig filt är vackra och jag skulle inte bli förvånad över att möta dem i någon vårdmiljö. Men med min textilt inställda blick är de mindre filtmässiga. Jag saknar filtens taktila egenskaper och tycker de ser ut som vilka upphängda och veckade mönstrade tygstycken som helst.

Av Anna Renström har jag tidigare sett en serie målningar med blåsippor. Då som nu varierade hon ett tema på ett uttömmande sätt, som inger respekt. Tidigt i våras förundrades jag ännu en gång över kontrasten mellan blåsippors intensitet och deras syrligt gröna blad mot brun jord. Den tidiga vårens färgskala är begränsad till sin natur. Renström hade gjort den till sin och varierade det organiska temat i bild efter bild.

Kanske har hon inte heller denna gång valt sin färgskala. Hon har inte samlat på sig yllefiltar för att låta sig inspireras av deras färger eller eventuellt inneboende nostalgi. De filtar hon bearbetat framstår som anonyma utan namngivna designers till upphovsmän. Hon tycks ha hållit sig till filtar, som blivit betydelsefulla därför att de funnits omkring henne i hemmet, kanske i barndomen. En av dem ligger hopvikt på ett podium i utställningen. Henne förlagor verkar vara de filtar, som legat henne närmast. Hon har vridit och vänt på sitt material för att utvinna mening. Genom att hålla sig till detta koncept har hon undvikit alla utsvävningar och istället ägnat sig åt ett granskande och omsorgsfullt måleri. 


Text: Margareta Klingberg
Foto: Hans Oskarsson


Volym 2021-06-09

Länk till artikel

 

Margareta Klingberg (född 1942 i Sundsvall) är bildkonstnär verksam i Röån, Junsele och i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack, Konstakademin i Warszawa och Kungliga Konsthögskolan. Fil. kand. i socialantropologi, estetik och miljöhistoria. Hon har arbetat i dagspress och medverkat i tidskrifterna Hemslöjden, Provins och Hjärnstorm. Pågående projekt: Sven Edins väg om asylsökande boende på denna adress i Junsele. Medverkar i Volym sedan 2003. Medlem i nätverket Fiber art Sweden.

 


Tillbaka till toppen