Leyun Wang, Min cykeltur I, tuschmålning. ©Leyun Wang/Bildupphovsrätt 2018.

Från Västra Sjön till Höga Kusten

2018-07-03 11:58

Leyun Wangs utställning på Kramfors konsthall

Den i Stockholm sedan 26 år boende Leyun Wang är född i Hangzhou, den största staden i Zhejiang-provinsen i östra Kina. Där finns den berömda Västra Sjön, en sötvattensjö som 2011 blev upptagen i UNESCO’s världsarv med motiveringen att den bland annat betonar samverkan mellan människan och naturen. Västra Sjön har i alla tider inspirerat konstnärer och poeter i Asien och världen, och det är inte utan att man vill dra paralleller med vårt Höga Kusten som också ingår i världsarvet. Leyun Wang sökte med framgång Höga Kusten-stipendiet för 2017 och kunde sedan på sommaren i två veckor ströva runt i den på många sätt magiska kuststräckan, kanske ibland försjunken i lockande jämförelser med sin lika magiska sjö i hemlandet.

I stipendiet ingår en utställning på Kramfors konsthall, som Leyun Wang nu visar i sommar. Men innan dess hann hon med en stor presentation på konsthallen i Härnösand, som Volym tidigare skrivit om. I Kramfors återkommer de vackra installationerna i papper och textil, i nya variationer som verkar lika outtömliga som naturen själv. Det omsorgsfulla och sensuella hantverket vecklar in och vecklar ut papper- och tygmaterial till något som påminner om kosmiska blommor, men varför inte också som artist's books där berättelserna ligger hemlighetsfullt interfolierade inne i sig själva. Cirkeln, virveln och stjärnan är grundformer som pekar mot det centralistiska naturperspektivet, där de generösa öppna formerna samtidigt döljer och lockar och suger in betraktaren. Mitt i skönheten finns någonting nästan skrämmande farligt, kanske svarta hål och hungriga organismer. Man får vara på sin vakt att inte röra bladen, de kanske bränner!

Från utflykter i Höga Kusten visar Leyun Wang ett antal halvabstrakta tuschmålningar, där hon till stor del hämtar näring från sina rötter i det kinesiska xieyi-måleriet. Xie innebär ”att skriva” och Yi ”betydelsen”, sålunda ”att skriva betydelsen”, eller som en kinesisk mästare uttryckte det; ”att dra andan av varelserna”. Det är onekligen intressant att se naturen i Nordingrå skildrad i en asiatisk infattning och anda, där det plana perspektivet gör det avlägsna nära och det nära lika avlägset. Det kalligrafiska målningssättet i Xieyi betonar den snabba och spontana linjeföringen, något som i Leyun Wangs målningar har fått en korthuggen nervighet över sig. I bilderna Bergsvandring I och II känns det som om de taniga och lite knyckiga träden är de som egentligen klättrar uppför bergen, mödosamt och vilset men absolut målinriktade. Förbryllande vackert!

Leyun Wang, Bergsvandring i Höga Kusten II, tuschmålning. ©Leyun Wang/Bildupphovsrätt 2018.
Leyun Wang, Bergsvandring i Höga Kusten II, tuschmålning.
©Leyun Wang/Bildupphovsrätt 2018.


Huvudman för Höga Kusten-stipendiet är kulturenheten i Kramfors kommun. Stipendiet som inleddes i början av 90-talet fick, med ett kort avbrott kring millennieskiftet, en nystart 2003 och får sedan dess årligen ta emot en stor mängd ansökningar från hela landet men även Norden. Den som får stipendiet erhåller ett penningbelopp på tiotusen kronor, samt två veckors vistelse i Höga Kusten sommartid. Unikt är att konstnären själv kan välja vart denne vill vistas, och inte är destinerad till någon specifik ort eller stipendiegård. Leyun Wang valde var sin vecka i Bönhamn och Norrfällsviken. Året efter vistelsen erbjuds alltså även utställning i Kramfors konsthall. Utlysning sker varje höst på kommunens hemsida samt i KRO:s tidning Konstnären. Stipendiejuryn består av konstintendenten Ninni Mellander samt två konstnärer som byts ut med jämna mellanrum, för 2018-2019 är det Kerstin Axell-Olson och Mats de Vahl.

Konsthallen i Kramfors har haft rumsliga problem tidigare, där speciellt den stora och långa glasväggen mot gatan både tagit bort väggyta och släppt in för mycket ljus. Sedan ett antal år tillbaks har lokalen fått mera väggyta men ändå behållit bitar av glasväggen, som tillsammans med den öppna sikten till och från biblioteket gjort konsthallen luftigare och betydligt mera ändamålsenlig för konstvisning än tidigare. En god nyhet är att Kramfors konsthall erbjuder utställningsersättning enligt MU-avtalet från och med 2019!

Text och foto: Jan K Persson

Volym 2018-07-03

Ladda ner artikel i pdf-format

Länk till artikel


Tillbaka till toppen