Linda Svedberg, installationsbild från utställningen ”Vad blir det då?”. ©Linda Svedberg.

Funktion och kreativitet

2018-10-07 17:35

”Vad blir det då?”. En interaktiv utställning av Linda Svedberg

På Drejeriet i Östersund pågår just nu en interaktiv utställning i regi av Linda Svedberg. Den kan ses fram till den 20:e oktober men man behöver inte besöka galleriet för att ta del av utställningen. Under hashtagen ”Vad blir det då?” kan man följa en utställning i ständig förändring på Instagram. Med hjälp av en massa rakubrända keramikklossar är avsikten med verket att besökarna själva kan bygga upp något, att skapa något nytt för att sedan fota av det och lägga upp bilden på Instagram under ovannämda hashtag.

Svedberg väcker en hel del intressanta frågor med utställningen, inte minst den om betraktarens roll i skapandet av ett konstverk. Sociologen Howard S. Becker beskriver i sin bok Art Worlds hur publikens deltagande är av avgörande betydelse när det kommer till skapandet av ett konstverk. "Publiken väljer vad som kommer att framträda som ett konstverk genom att ge eller undanhålla sitt deltagande i ett event eller sin uppmärksamhet till ett objekt, och genom att selektivt delta i det de faktiskt deltar i.” ”Vad blir det då?” omvandlar detta teoretiska resonemang till något mer praktiskt. Det är upp till besökarna att rent konkret formge utställningen. Det är modigt av Svedberg att ge sig på denna typen av interaktiv utställning, för det finns en risk att deltagandet uteblir. För är inte det något av det värsta som kan hända ett konstverk eller en utställning; att de passerar förbi obemärkt?

Glädjande är att engagemanget inte uteblivit. I skrivande stund har utställningen endast varit öppen ett par dagar och femton bilder har redan lagts upp med hashtagen. Detta är inte speciellt konstigt för Svedberg lyckas bra med att locka fram den inneboende kreativiteten hos oss. Människan är en kreativ och skapande varelse. Placeras hon framför en samling "byggklossar" kommer hon att skapa något. Samtidigt ställs detta i en intressant kontrast till synen på funktionalitet som råder i vårt samhälle. Det finns en föreställning om att allt måste ha en funktion, det måste kunna användas till något. Vad är det? Vad gör det? Svedberg lyfter denna frågeställning i titeln på utställningen: ”Vad blir det då?”. Detta känns som en så naturlig frågeställning. Men måste allt verkligen ha en funktion, ett slutgiltigt mål som tjänar ett speciellt syfte? Är det inte en av lockelserna med konst att den inte behöver fylla en funktion, att den inte behöver vara ett medel till ett mål utan ett ändamål i sig självt?

Svedbergs utställning blir ett ifrågasättande av den absoluta funktionalism som genomsyrar samhället i stort och den funktionalistiska konstsynen i synnerhet. Utställningen kan läsas som en kärleksförklaring till den blinda kreativiteten där själva skapandet är ett mål i sig självt. För allt måste inte bli något.

Text och foto: Freddie Ross

Not: Citatet är författarens egen översättning från Howard S. Beckers Art Worlds. 2008, Berkley: University of California Press.

Volym 2018-10-07

Länk till artikel

 


Tillbaka till toppen