Vikta sektioner med tryckta bilder, ser ut som ett vågigt blått hav, eller blå berg.

Grafik som förmår gestalta urbergets lätthet

2024-05-13 15:26

Kathie Pettersson, grafikstipendiat på ÖKKV

Den för Kathie Pettersson livsviktiga svärtan är fundamentet i de grafiska bilderna. Med inslag av blått – någon gång rostbrunt, ett stänk gulockra, men för det mesta med svart som den bärande färgen – gestaltas stenar, rösen, till och med själva urberget med en ovanlig lätthet. De blir viktlösa trots deras inneboende tyngd. De svarta detaljerna hanterade som vore de luft, utan att styrkan eller tätheten i uttrycket går förlorad. Varje del, varje ytas tillblivelse, ägnas samma omsorg och uppmärksamhet. Ofta lämnas omgivande ting, mellanrummen och ytorna runt om, tomma. Den vita rymden förstärker det viktiga. Den ger en känsla av att detaljerna har zoomats in för förtydligandet av helheten, inklusive det som utelämnats. Sten för sten, berg vid berg, sparsamt och med avskalad enkelhet formar konstnären sin bildvärld utifrån det sedda och upplevda. Och tar sig nu och då friheten att lägga till eget, och säger själv med ett leende, "Ibland hittar jag på förstår du".

Målning med svarta och tegelröda ytor utspridda mot en vit bakgrund.

Kathie Pettersson, ”Hälleberget”.
©Kathie Pettersson / Bildupphovsrätt 2023.

Det finns även en oväntad rörelse bland stenar och berg. I verket "Röse I" ser hela stenhögen ut att vara i rullning, rumlande tumlande utför i rasande fart som ökar ju längre jag ser på det. En mer stillsam mäktig rörelse förnims i "Gläntan". Ett ljusare parti mitt i bilden ser ut att tränga sig fram mellan två mörka, betydligt högre partier som från var sitt håll pressar ihop, vill stänga igen för det ljusa, hindra det från att ta sig igenom.

Den artist book som är med i utställningen består av vikta sektioner med tryckta bilder placerade längs ena sidan i lokalen. En uppdelad panoramabild där den stora mörka skogen möter de högresta blånande bergen som i sin tur möter ett stormande blått hav. Eller är det kanske Höga kustens skiftande bergssiluetter, där form och färg ständigt förändras med ljuset och årstiderna, som inspirerat konstnären under sin vistelse i Örnsköldsvik. Det handlar om att utmana sig själv på obekanta platser, andra miljöer, med vyer och intryck som ger en helt ny historia att berätta.  Som grafikstipendiat på Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad arbetade konstnären under oktober 2022 i verkstaden. Dagliga exkursioner i staden och dess omgivningar gav uppslag och inspiration till flertalet av de grafiska verk som kom till både under och efter vistelsen, och nu visas på Galleri Lokomotiv.

Två vistelser i Kiruna, där Kathie Pettersson följde delar av stadens flytt, resulterade i trettiotre grafiska bilder. En berättelse med titeln "En stadsomvandling" samlad i bokform, visas i utställningen. Unika bilder på byggnader, gruv- och stadsmiljöer som förändrats eller inte längre existerar. Svärtan är där, men här är inslagen av lysande röda, blå och gula toner mer förekommande vilket ger en känsla av att intrycken varit både starka och brokiga. Och naturligtvis, med egna rötter i trakten har omvandlingen av staden berört konstnären speciellt. Det står också skrivet på baksidan av boken "Jag hör ihop med de som finns här".

Med nyfikenhet inför materialet prövar Kathie Pettersson olika sätt att arbeta med eget handgjort papper. Två exempel på det är verken med namnet "Fiberart", båda gjorda av mald linfiber, som formats till ark som sedan monterats ihop. Det ena verket är vitt, det andra infärgat i gråsvarta toner och består av dubbla ark som pressats ihop med tunna snören emellan och sedan monterats ihop. Tillsammans med de grafiska bilderna blir det en spännande kombination. En intern dialog uppstår verken emellan, som ett svagt sorl i bakgrunden. Mycket inspirerande med en utställning där grafiken är både vacker, intressant och lite oförutsägbar.


Text och foto: Ann-Kristin Källström

Volym 2023-10-17

Länk till denna artikel


Ann-Kristin Källström, född 1958 i Stockholm, yrkesverksam bildkonstnär nu bosatt utanför Kramfors. Efter konstutbildning och fortlöpande utbildning i grafiska tekniker läst fotografi/bildjournalistik. Skrivit för GrafikNytt, e-Provins och medverkar i Volym sedan 2009. Arbetar för tillfället med att ställa i ordning en ny arbetsplats/grafikverkstad i Härnösand och arbetar vidare med projektet ”Norra Sveriges inland och fjälltrakter” med stöd från Konstnärsnämnden. Se vidare på Ann-Kristin Källströms webbsida.


Tillbaka till toppen