Janne Björkman, Divan/ordet 5–6. Pigmentprint på arkivbeständigt papper. ©Janne Björkman/Bildupphovsrätt 2019.

Hallucinatoriska bilder

2019-05-09 11:44

Janne Björkman ställer ut på Galleri Lokomotiv

I utställningen ”Divan – En psykonautisk reseskildring” visar Janne Björkman utskrifter av mönster samt fotografier och böcker.

Vad är då en psykonautisk resa?
Uttrycket står för den resa i själen med ett förändrat mentalt tillstånd som kan göras av till exempel av en schaman eller någon annan som är påverkad av hallucinogena droger. Men utställningen bygger på en resa av det mer prosaiska slaget, det handlar om tågresan mellan Janne Björkmans hem i Kramfors och Järpen, en resa på drygt fem timmar med byte i Sundsvall. Dit reste han i flera år och under resorna fotograferade han genom tågfönstret.

Mönsterrapporterna i serien Divan/arabesk har arbetats fram ur dessa foton och om något är psykonautiskt i utställningen så är det de här mönstren. Särskilt de stora utskrifterna, med titlar som arabesk 86/kraftverk indalsälven eller arabesk 129/birsta, öppnar sig och bjuder in betraktaren. Efter att ha tittat en stund förlorar en sig, drömmer sig bort och hamnar kanske i en annan värld.
Ett antal av de foton som ligger till grund för mönsterrapporterna visas i utställningen. Titeln är Divan/material. Bilderna är ordnade efter klockslaget när de togs, men de är inte tagna samma dag utan under flera års tid.

 Janne Björkman, Arabesk 86/kraftverk indalsälven. Pigmentprint på arkivbeständigt papper. ©Janne Björkman/Bildupphovsrätt 2019.
Janne Björkman, Arabesk 86/kraftverk indalsälven. Pigmentprint på arkivbeständigt papper. ©Janne Björkman/Bildupphovsrätt 2019.


Tågresorna till Järpen orsakades av ett relationellt konstprojekt om Järpen: Spegla och göra synligt, av Janne Björkman och Eirin Marie Solheim Pedersen, konstnär i Järpen. Mer om det projektet finns i boken Själen ligger någonstans i det vardagliga. Ett blädderexemplar ligger i utställningslokalen.

I bildserien Divan/ordet har ordet DIVAN satts i ett linjärt typsnitt med versala bokstäver och använts som grund för mönster. Resultatet är en estetiskt tilltalande lek med perspektiv, mönster och grafisk form.

Ordet ”divan” kan syfta på flera olika saker. I utställningstexten hintas det om ornamenten på mattorna som låg på Freuds berömda divan men även om att divan är ordet för en persisk eller arabisk diktsamling. Bilderna i ”Divan – En psykonautisk reseskildring” föreslås illustrera en sådan diktsamling, men några orientaliska dikter finns inte i utställningen.

Det närmaste vi kommer Freud och psykoanalysen i utställningen är, förutom ett citat om psykoanalys på baksidan av en av de böcker som säljs, själva mönsterrapporterna. Mönster finns också i våra sätt att bete oss och psykoanalytisk behandling, kanske även annan terapi, kan hjälpa oss att se dem och förändra dem.
Ytterligare två böcker ingår i utställningen och säljs där: DIVAN/material och DIVAN/arabesk.

Text och foto: Karin Kämsby.

Volym 2019-05-09

Fotnot: Arabesk kommer från franskan och betyder ”i arabisk stil”. Det syftar på de yttäckande ornament som utbildats inom den islamiska kulturkretsen och nådde Europa under medeltiden.
Källa: Nationalencyklopedin.

Länk till artikel

 


Tillbaka till toppen