Utställningsvy från konsthallen i Ånge, med 10 svartvita fotografier i olika format och former. Fyra fotografier är runda. Sex fotografier är kvadratiska, varav ett ligger på ett podium.

Jenny Persson – påträngande psykologiska studier

2021-09-20 18:39

Fotoutställning på Ånge konsthall

Jenny Perssons fotoutställning ”Svart vitt och gråskalan däremellan” på Ånge konsthall är en delredovisning av ett pågående projekt där konstnären vill fånga gråskalorna i en samtid där allt tycks polariserat och den som skriker högst är den som hörs. Nästa steg i projektet är att söka finansiering för att i samarbete med en skribent ta fram texter och ge ut en bok.

Utställningen består av en serie om elva svartvita porträtt. För det mesta är det ansikten som avbildas men här finns även hel- eller halvfigurer. Fotografierna är intensiva och påträngande psykologiska studier, de liksom sprutar av förvirring, ilska, bestörtning, vrede eller förakt. Varje bild representerar en viss aspekt eller känsla som enligt Jenny Persson är representativ för den allmänna debatten. Betraktaren får inte veta vilken bild som representerar vilken känsla, något som kanske hade varit önskvärt för begriplighetens skull. I stället är fotografiernas titlar ”Nyans I–XI”.

Metoden har varit att fotografera med långa slutartider – omkring en sekund – detta har enligt konstnären resulterat i ”ett slags animerad stillbild”. Kameran registrerar motivets rörelser under en sekund vilket gör att bilderna ibland ser ut att vara dubbelexponerade och har kraftig rörelseoskärpa. De foton som visas i utställningen är utförda med stor teknisk skicklighet, men kopplingen till dagens debattklimat kan tyckas något långsökt och abstrakt. Bilderna talar inte riktigt för sig själva. En skulle vilja ha text, gärna intervjuer, som komplement för att förstå att det bakom det hårda debattklimatet kan finns något annat än tvärsäker dumdryghet – kanske finns det även tvekan, vilsenhet och rädsla. 

Svartvitt fotografi visar en person i rörelseoskärpa.
Jenny Persson, ”Nyans VIII”.
Foto: Jenny Persson. ©Jenny Persson/Bildupphovsrätt 2021. 


En förutsättning för dessa foton har varit ett intensivt samspel mellan fotograf och modell. Att döma av Jenny Perssons hemsida har hon gått ut brett i sociala medier för att hitta modeller. I början av projektet hade hon för avsikt att ta kontakt med några av dem som ”idiotförklarat mig på sociala medier och de som skriver arga insändare”. Jenny Persson har varit politiskt aktiv och kan ha råkat illa ut själv.

Men skulle nättrollen verkligen ställa upp på bild och intervju om de blev tillfrågade? Knappast troligt. Så nu har konstnären tänkt om och lutar åt att texterna och bilderna ska vara frikopplade från varandra, bland annat för att inte stänga tolkningen av bilderna.

Det ligger nära till hands att föreställa sig konstfoto som softade, oskarpa och måleriliknande fotografier i stil med piktoralisternas bilder från det konstnärliga fotots storhetsperiod kring förra sekelskiftet. Överraskande starka bilder från den perioden visas just nu på Moderna museet i Stockholm i utställningen ”I Lady Barclays salong”. Där finns en tradition att falla tillbaka på och inspireras av, men mycket av det som i dag kallas konstfoto har fått med sig det softade och oskarpa men slår över i sentimental affischkonst. Jenny Perssons energisprutande gestaltningar av en polariserad samtidsdebatt bryter med det sentimentala och för traditionen vidare.

Jenny Persson är utbildad på Östersunds konstskola och Middlesex University i London med en utbytestermin på FAMU (Katedra Fotografie) i Prag.


Text: Karin Kämsby
Foto: Karin Kämsby, Jenny Persson

Volym 2021-09-20

Länk till artikel

Presentation av skribent: Karin Kämsby, Gnarp, är frilansjournalist med inriktning på kultur, foto och grafisk form. Hon gick ut journalisthögskolan i Göteborg 1980 och tog en fil. kand. dramatik, film- och teatervetenskap vid Stockholms universitet 1995. Senare har hon läst kompletterande universitetskurser i att skriva om konst och att skriva kulturkritik. Hon har frilansat som journalist sedan 2002, bland annat för Danstidningen, Mittmedia och SvD och har medverkat i Volym sedan 2003. Numera bedriver hon även egna projekt som skribent och fotograf.


Tillbaka till toppen