Alt. text kommer. Del av installationen ”En mindre fördelning av ett gemensamt större”.

JP Wallner – Trä i storformat

2023-10-26 11:26

Skulptur och installation, konsthallen i Matfors

Grafström-Sandqvistska fondens stipendiat 2021, Jonas Petter (JP) Wallner, har den senaste månaden haft stipendie-utställning i konsthallen, Matfors bibliotek. Där har han visat installationen ”En mindre fördelning av ett gemensamt större”. Den upptar hela rummet och består av två delar, en timmerbröt med barkade och dekorerade timmerstockar samt Tuna sockens vapen i lapptäckesteknik på tyg.

Nyss hemkommen från Norrköpings konstmuseums utställning med verk av Lars Kleen drar jag efter andan när jag kommer in i Matfors konsthall. Det finns ett släktskap mellan konstnärerna. Tematiken skiljer dem åt, men båda jobbar i storformat, med händerna och i trä. Det är befriande.

Den stora vepan med Tuna sockens vapen är monterad på en träställning i form av det fornnordiska runtecknet för ordet dag, en dagruna. På baksidan finns en stor natt-och-dag-solsymbol och där är också runtecknet, i massivt trä.

Del av installationen ”En mindre fördelning av ett gemensamt större”

JP Wallner, vepans baksida som bildar en solsymbol, inramad av dagrunan i form av en massiv träkonstruktion. Del av installationen ”En mindre fördelning av ett gemensamt större”, 2023.

Tuna socken bestod av tätorterna Matfors, Vattjom, Klingsta och Allsta och ingår sedan 1974 i Sundsvalls kommun. Utställningens titel ”En mindre fördelning av ett gemensamt större” kan tänkas syfta på det lilla livet, landsbygdens historia, socknarna som försvann på 1970-talet men som lever kvar i minnet.

Skuggspelet mellan de tre stockarna i timmerbröten gör att de ser ut att vara fler. De är uppställda på metallstavar, hålls samman av metallringar och är delvis målade med falu rödfärg samt dekorerade med enkla tecken – en hand, ett öga, ett mönster. Vi befinner oss i trälandet, där skogen och skogsbruket haft avgörande betydelse för överlevnaden. Men jag tänker att konstnären är för ung för att ha simmat bland timmerstockar i Ljungan när han växte upp.

I sin magisteruppsats från Konstfack 2022 beskriver JP Wallner hur närheten till naturen under uppväxten i Matfors präglat hans inre bildvärld. Utsikten från Runsviks skola över sjön Marmen, de höga tallarnas silhuetter vid horisonten. Somrarna hos farföräldrarna på den karga Högön utanför Juniskär. Ljungan som ett stråk av liv hela vägen från havet till fjällvärlden. Tuna kyrka där generationer av förfäder ligger begravda.

JP Wallner bor numera i Stockholm. Den konstnärliga banan inleddes med en fotokurs på Ålsta folkhögskola. Efter det följde Gerlesborgsskolan och konsthögskolan i Malmö. Tiden på Stenebyskolan i Dalsland blev avgörande med studier i trähantverk och möbelsnickeri. Det hela avslutades med en master i fri konst på Konstfack i Stockholm. Nu försörjer han sej som snickare och skapar konst parallellt.

Grafström-Sandqvistska fondens stipendiemotivering löd: ”Med avstamp från uppväxttidens miljöer där människohanden har satt spår i omgivningen utforskas kontaktytorna mellan historien och platsens utformning. I sitt konstnärliga uttryck utforskar Wallner skikten mellan konsthantverk och konstverk samt hur gränser kan upplösas.”


Text och foto: Karin Kämsby

Fotnot:
Den 26 oktober klockan 18.00 håller JP Wallner föredrag om sitt konstnärskap i Matfors konsthall.
Den 27 oktober och den 29 oktober ställer han ut verk från tiden på Stenebyskolan hos Sundsvalls konstförening.

Volym 2023-10-26

Länk till denna artikel


Karin Kämsby, Gnarp, är frilansjournalist med inriktning på kultur, foto och grafisk form. Hon gick ut journalisthögskolan i Göteborg 1980 och tog en fil. kand. dramatik, film- och teatervetenskap vid Stockholms universitet 1995. Senare har hon läst kompletterande universitetskurser i att skriva om konst och att skriva kulturkritik. Hon har frilansat som journalist sedan 2002, bland annat för Danstidningen, Mittmedia och SvD och har medverkat i Volym sedan 2003. Numera bedriver hon även egna projekt som skribent och fotograf.


Tillbaka till toppen