Ett skulpturalt verk i blandade material, textil och broderi. En gänglig narr i glänsande gröna dräkt spelar på en flöjt han håller i sin vänstra hand. Den högra armen är utsträckt. Till vänster bakom honom står ett till verk, en gul hund med svansen ringlande uppåt och huvudet nedsänkt.

Konsthall Väst på fjället

2023-08-16 17:36

Konstutställningar vid en nyöppnad konsthall

Konsthall Väst på fjället har öppnat två nya utställningar, en duo- och en soloutställning. Duon visar ett interaktivt och pågående möte mellan Viveka Skyttbergs påtagligt fysiska textila skulpturer med samlingsnamnet ”Inre scener” och en live-streamad performance med titel ”Intangible connections” av konstnären Nurul Usluluddin från Wellington, Nya Zeeland. Soloutställningen är en serie textila verk med titel ”Den där stunden i lä” av Martina Skyttberg. Från den förra utställningsperioden hänger ett verk ”What is Love (Baby don´t hurt me)” av Linnea Thérese Dimitriou.

”Narren”, liksom de sju övriga skulpturala verken av Viveka Skyttberg, är mycket välgjord i blandade material, textil och broderi. I sin glänsande medeltida dräkt, lurar och lockar han med sitt flöjtspelande, en återklang från Bremen. Viveka hämtar sin inspiration från sägner och sagor, vill gestalta vårt undermedvetna, våra känslor, tankar och önskningar. ”Konflikten/Fågeln” och ”Konflikten/Hunden” är två skulpturer som interagerar med aggression och attack, fågeln hängande i en ribbstol, hunden beredd med blottade tänder. ”Fjällämmeln” i mitten av rummet får härbärgera vår tids samlade rädsla. ”Ofelia och monstret” vid fönsterväggen; Ofelia uppstigen ur en blomkalk fäller en tår. Viveka låter skolans rekvisita vara en del av installationen, en plint från gymnastiken och en skolbänk där Hamlet sitter och väljer bland lämpliga sinnesuttryck. Plötsligt ser jag skolbänkens ristade hälsning från en uttråkad elev från förra seklet: ” Hej Här bor jag”. Konst upplöser tid och rum. Den blir en del av utställningen, vars nav är tid och rum. Figurerna med sin detaljrikedom av naglar och tänder, nosar och näsor samt dekorativa broderier skapar ett alldeles eget narrativ om människan som tidlös varelse.

I realtid finns konstnären Nurul Usluluddin på skärm i utställningsrummet. Nurul skapar en 3D-skulptur i sin studio i Wellington, med en tidsförskjutning på ett halvt dygn. Han låter sig inspireras av Vivekas skulpturer, främst har han en dialog med ”Narren” som kommer att ingå i en 3D-skulptur. Nurul utforskar de osynliga banden mellan konst, plats och individ genom mötet med Vivekas verk, sin egen fantasi och sina erfarenheter. Den långa körsträcka från Umeå till konsthall Väst på fjället i Sveriges minsta kommun Bjurholm, krymper till ingenting, när jag ser Nurul arbeta på andra sidan klotet.

Martina Skyttberg visar elva textila verk i blandteknik. Landskap med vegetation flimrar och glittrar i purpur med bladverk, lupiner och moln. Fjäll kan skymta i fjärran. ”Den där stunden i lä” är en boktitel som Martina lånat av Bodil Malmsten, också hon jämtlänning. Martinas bilder av siden, tyg och tråd, har tillkommit genom många lager av bearbetning: infärgning, screentryck, applikation och broderi. Det blir en skimrande flätning, där förgrund och bakgrund kan växla i abstrakta rumsligheter. Martinas titlar är konkreta benämningar på växter och naturupplevelser; det är ”Rosengeranium” och ”Lupin”, det är ”Fjäll” och ”Moln”, ”Vintergrön” och ”Evergreen”. Martinas textila landskap, som är ytterst välgjorda handarbeten, besitter en poetisk skönhet med en känsla av flyktighet. Jag ser inga hot vid horisonten. Jag ser de romantiska gestaltningarna som förtätade besvärjelser, likt pressade blommor mellan dagboksblad.

Ett kvadratiskt textilt verk inramat i träram. Verket ser ut som abstraherad växtlighet i mörkt rött, blått och lila. Bakgrunden är starkt rosa.

Martina Skyttberg, ”Rosengeranium #1”, blandteknik.
©Martina Skyttberg / Bildupphovsrätt 2023.

På den gedigna, tidigare kommunala tegelfasaden avtecknar sig ett skulpturalt objekt, en båge som får sin möjliga förklaring i korridoren på andra våningen. Här sticker det ut två objekt på tvärs i korridoren med kalkstensgolv, klädkrokar och sittbänkar längs med. Det är ett par kvinnoben med klackar, vilka i knähöjd illusoriskt trampar igenom fasaden och kopplar samman med bågen på utsidan. Ett oförskräckt statement med titel ”What is Love (Baby don´t hurt me)” som enligt Linnea Thérese Dimoitriou handlar om jaget och jagets gränser i förhållande till omvärlden. Linnea förklarar i sin text att hon skapar dialoger mellan olika stilideal för att liksom ”studsa mot olika konsthistoriska väggar”. Titeln hämtar Linnea från ”Haddaways 90-tals banger, och flörtar med klassicismen och Galatea-myten som refereras i musikvideon”.

En korridor, som sträcker sig bort från betraktaren, med vita väggar och grått golv. På väggen till vänster sitter två vita skulpturer, det är ett par kvinnoben med klackar. De ser ut att sticka ut ur väggen.

Linnea Thérese Dimitriou, ”What is Love (Baby don´t hurt me)”.
©Linnéa Therese Dimitriou / Bildupphovsrätt 2023.

Konstnären Louise Dahl Lindvall fick via Hemnet ögonen på skolan i Karlsbäck, nedlagd sen decennier likt många byskolor i inlandet. Det är en mycket gedigen tegelbyggnad med stora fönster, högt i tak och generösa klassrum och biytor. Louise har köpt skolbyggnaden, som nu fått namnet konsthall Väst på fjället. Hon avser att utveckla verksamheten i första hand sommartid, men att långsiktigt kunna ha verksamhet året om. Det är ett fantastiskt modigt och hängivet initiativ som är värt all uppmärksamhet och stöd.


Text och foto: Gunilla Samberg

Volym 2023-08-16

Länk till denna artikel


Gunilla Samberg, Umeå, har en fil. kand. i naturvetenskapliga ämnen 1972 med påbörjad forskarutbildning i biokemi. Konstvetenskap, A, B samt estetik A, B och C-nivå, 2010 vid Umeå Universitet/Konsthögskolan i Umeå. Arbetar konceptuellt, ofta textbaserat, med utställningar, performance och offentlig gestaltning. Nu pågående uppdrag för Uppsala kommun, det nya stadshuset. Bok, Convoy och andra räddningar 2015 på eget förlag (ISBN 978-91-639-3042-3).
Se vidare på Gunilla Sambergs webbsida.


Tillbaka till toppen