Ulla Granqvist, Den röda tråden som en punkt. Bilden är beskuren. ©Ulla Granqvist.

Kosmologi, kritik och etik

2019-11-02 19:08

Ulla Granqvist på Galleri Remi

Ulla Granqvists utställning på Galleri Remi i Östersund är något utöver det vanliga. Hennes stora akvareller öppnar upp nya potentiella världar och ställer frågor om vilka vi är, vår roll i ett matematiskt universum och vart vi är på väg. I ”Den röda tråden som en punkt” blir former till symboler och ur detta uppstår nya perspektiv.

Man skulle kunna säga att Granqvist har två olika uttryck med sin konst. Dels är det den mer illustrativa och tecknande konsten och sedan är det det mer symboliska akvarellmåleriet. Under flera år arbetade Granqvist som illustratör för Östersunds-Posten och för ett tag sedan deltog hon i Kvinnojourens utställning ”Mäns våld mot kvinnor”. I illustrationerna gestaltar hon mer specifika problem och företeelser medan hon i akvarellerna blickar både inåt och utåt för att se hur allt hänger ihop i ett större perspektiv. Förutom att visa prov på teknisk skicklighet öppnar hennes akvareller upp för intressanta tolkningar. Särskilt intressant finner jag verket som bär samma namn som utställningen; Den röda tråden som en punkt.

Verket är en stor akvarell där former skapar en sammanhängande helhet och där det abstrakta förvandlas till något figurativt. Två ansikten möts och ovanför dem tar mönstret formen av fåglar. Den vänstra sidan domineras av vitt och blått medan den andra präglas av grått och svart. Mellan dem omges en oval form av geometriska figurer i något som skulle kunna beskrivas som en spetsig droppe. Bärnstensliknande färger sträcker sig uppåt mot vad som skulle kunna ses som en vitt glödande stjärnhimmel.

Ulla Granqvist, Den röda tråden som en punkt. ©Ulla Granqvist.
Ulla Granqvist, Den röda tråden som en punkt.
©
Ulla Granqvist.


Det finns en dualism i detta verk som är talande för Granqvists bildvärld; fåglarna och de två ansiktena som befinner sig på motsatt sida av varandra. De skulle kunna betraktas som två olika, distinkt separata och oppositionella entiteter som strävar efter att överta helheten. Men det finns också ett annat sätt att se på detta kosmiska skådespel. Istället kan man betrakta det som en balansakt mellan delar av samma helhet. Ytterligheterna har sitt ursprung ur samma former och linjer. En särskilt intressant detalj i verket är att de mänskliga figurerna blundar medan fåglarnas ögon förblir öppna och fixerade vid varandra. De ser varandra. Denna detalj öppnar upp för en intressant kosmologi som går att spåra i verket samtidigt som där finns en kritik och etik. Vi väljer ofta att blunda när vi ställs inför helheten och vi tenderar att reducera allt i två oppositionella krafter, eller entiteter. Denna dualistiska syn är väldigt tydlig i det västerländska tänkandets teorier; subjekt/objekt, kropp/själ, natur/kultur, människa/djur, vi/dom. Kombinerar man detta med tudelningens värderingsprocess i gott/ont, bra/dåligt har man lagt grunden för hur maktstrukturer kommer att yttra sig. Den röda tråden slingrar sig igenom allt och syr ihop delarna och den utgår och slutar i en och samma punkt.

Ulla Granqvists mycket intressanta utställning ”Den röda tråden som en punkt” kan ses på Galleri Remi fram till den 13 november.

Text och foto: Freddie Ross

Volym 2019-11-02

Länk till artikel

 


Tillbaka till toppen