Gerlinde Thuma, Uplift 1, kol, akryl på papper. ©Gerlinde Thuma.

Moment: moment

2019-07-01 19:52

Gerlinde Thuma på Galleri Lokomotiv

Gerlinde Thuma intresserar sig för hur vi upplever tid. I utställningstiteln på galleri Lokomotiv ställer hon två tidsbegrepp mot varandra: moment: moment. I en medföljande text beskriver hon sitt arbete som en spänning mellan två slags tid. Dels den tid som nedläggs i själva arbetsprocessen, dels det konstnärliga verket där hon ofta strävar efter att fånga och avbilda tidsförlopp och pågående förändring. I sitt processinriktade arbete vill hon översätta begreppet tid till materia och bild.

I Örnsköldsviks inre hamn har hon sålunda sänkt ner en kolteckning i vattnet för att låta tid och vatten för en stund ha sin verkan på bilden. Därefter har hon fixerat det grafiska, svart-vita resultatet. Vid Kroatiens kust lät hon på samma sätt tidvattnet påverka en kolteckning under sex timmars flod. Båda bilderna finns utställda i galleriet. I en vacker serie cyanotypier har hon fångat tidens förlopp genom skuggors förflyttning över pappersark preparerade med ljuskänslig emulsion.

Gerlinde Thuma, Sealevel (Croatia), kol, havsvatten på papper. ©Gerlinde Thuma.
Gerlinde Thuma, Sealevel (Croatia), kol, havsvatten på papper.
©Gerlinde Thuma.


Intresset för tidsuppfattning och gestaltning av tid uppstod under studierna i måleri och animation, berättar hon. Det konstnärskap vi möter i galleriet lutar sig dock mer mot teckning, skulptur och dess jordnära förgrening till Land Art. Thuma är förstås väl medveten om att hon befinner sig i ett geografiskt område där jordskorpans vertikala rörelse är ett påtagligt och pågående levande faktum. Till utställningen har hon formulerat en text, som dock inte fanns tillgänglig i galleriet då jag var där. Hon skriver:

The ongoing changes on the High Coast, when the post-glacial isostatic land uplift continues and is leaving visible signs, is a treasure for new points of view how to translate time into language and matter.

Under påverkan av medvetenheten om den ständigt pågående landhöjningen har hon gjort en serie teckningar i akryl och krita. Bilder med volym och tyngd, som ibland välver sig ut i rummet för att ytterligare understryka den uppstigande processen.

I Lokomotiv visar Thuma också dokumentation från sin övriga jordnära och handfasta konstnärliga praktik. Vid ett tidigare besök i Sverige omstrukturerade hon en bit havsstrand vid Östersjökusten så att den på ett symboliskt sätt blev tillgänglig för migranter, som kunde tänkas söka sin tillflykt här. Hon banade en stig genom strandvegetationen och jämnade marken med lager av bark. Hon drar sig inte för fysiska utmaningar som del av den konstnärliga processen. Att elda, att klippa gräs, kapa och hugga i trä, att flytta om den fysiska materien. Som konstnär har hon deltagit i en vetenskaplig expedition till Sydafrika med syftet att undersöka elefanters anatomi. Hon deltog också i dissekeringen av de väldiga djuren. Hennes stora teckningar av elefanters hud hör till de bilder jag minns från en utställning med österrikiska konstnärer i Örnsköldsviks museum 2014.

Gerlinde Thuma är försommarens österrikiska gäst hos Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad i det utbyte, som sedan 2011 kommit till stånd mellan ÖKKV och AIR Niederösterreich. Jag var själv den svenska konstnär som hade privilegiet att arbeta i en ateljé i staden Krems nordväst om Wien under april månad. Jag kan inte låta bli att jämföra villkoren för den svenske respektive österrikiska gästen. I Krems får gästande konstnärer 1300 € i handen och dessutom full frihet att disponera tid och rum under vistelsen. I Örnsköldsvik erhåller österrikiska gäster 10000 svenska kronor. Dessutom presterar de en utställning i galleri Lokomotiv utan den utställningsersättning, som vanligen utbetalas där. Den arbetsinsats, som på kort tid förväntas av de österrikiska gästerna är väsentligt mer omfattande än kraven på de svenska gästerna i Österrike.
Liksom i mötet med Thumas arbeten imponeras jag alltid av deras professionalism.

Text: Margareta Klingberg
Bild: Gerlinde Thuma

Volym 2019-07-01

Länk till artikel

 


Tillbaka till toppen