Alt. text kommer

Simon Sjöström – Fysikens lagar visualiserade

2023-07-22 17:09

Galleri Utås

Geometriska former och flödesriktningar för elektricitet noggrant tecknade i blyerts, bläck och kol. Några av teckningarna har även överförts med screentryck till papper. Simon Sjöström mixar el-lära, fysik och vetenskap om universum med egna idéer. Visualiserar fysikens lagar för att klargöra och undersöka användningspotentialen. Som utbildad elektriker gör Sjöström dessa kunskaper till ett intressant redskap i den konstnärliga processen.

Titlar på verk i utställningen, till exempel ”Sinusvågor”, ”Ohms lag”, ”Radic Radiation” samt ”Infinity extinction and rebirth” ger besökaren en vägledning till vad det handlar om, även om en och annan sökning på internet kan behövas för oss i elektricitetens värld icke insatta.

I teckningen ”Schema över trädkrets” visas en trädstam med ett tillhörande kopplingsschema och på ett podium bredvid kan besökaren se hur ett av trädens krets ser ut. Obegripligt för en novis men att se video- och ljudverket ”Transmission” klargör möjligheterna med dylik utrustning, och i foldern till utställningen beskrivs tankar och tillvägagångssätt för verkets tillblivelse. En gran, en björk och sju tallar blev sammankopplade via sina rötter med vilka träden kommunicerade med varandra via elektriska signaler. Elektromagnetiska svängningar omvandlades till radiovågor där varje träd fått sin egen röst och tillsammans bildade de en kör med nio röster. Ljudet direktsändes via AM-radio, vågorna gick runt jorden och vidare ut i rymden där de fortfarande sedan dess färdas med ljusets hastighet mot oändligheten. Enligt konstnärens beräkningar tar det för de här radiovågorna ungefär tre miljoner år att nå vår närmaste galax Andromeda. Ett fascinerande och intressant sätt att göra det ofantliga avståndet i vårt universum något mer greppbart och samtidigt påvisa den pågående aktivitet i naturen av naturen vilken vi människor inte längre kan uppfatta utan mätinstrument. Än mer intressant är tanken på om något eller någon efter miljoner år fångar upp den här sändningen, kommer den i så fall kunna avkodas och träden bli förstådda?

Alt. text kommer.

Simon Sjöström, "Transmission", foto från video- och ljudverket.

Det är förmodligen ingen tillfällighet att de tecknade verken delvis liknar ansikten eller masker tagna ur en science fiction-värld. Eller att flera av bilderna liknar utomjordiska växter och märkliga förstorade insekter. Verket ”Conductor for complex systems”, har en form liknande en blomkapsel i metall vilken balanserar på ett trådsmalt trebent stativ. Tunna utskott löper ut från mitten och nertill på båda sidor av kapseln, tecknade flöden för energi där pilarna visar på riktning inåt. Verket kan tolkas som ett flödesschema till uppgift att introducera en helt ny process. Konstnären pendlar finurligt mellan vetenskapliga teorier och fritt skapande.

Alt. text kommer.

Simon Sjöström, “Conductor for complex systems”, teckning.

I verket ”En annan väg” går, likt ett järtecken tvärs över bilden, en streckad linje över en mörk sfär. En linje med början och slut ute i universum, en karta där en möjlig gångväg har märkts ut. Med ett stort intresse för teknik, miljö, samhällsstrukturer, andra världars eventuella existens samt med en förundran över hur vi människor ämnar styra naturen ser Simon Sjöström möjligheter till alternativa vägar att välja.


Text och foto: Ann-Kristin Källström

Volym 2023-07-22

Länk till denna artikel

Ann-Kristin Källström, född 1958 i Stockholm, yrkesverksam bildkonstnär nu bosatt utanför Kramfors. Efter konstutbildning och fortlöpande utbildning i grafiska tekniker läst fotografi/bildjournalistik. Skrivit för GrafikNytt, e-Provins och medverkar i Volym sedan 2009. Arbetar för tillfället med att ställa i ordning en ny arbetsplats/grafikverkstad i Härnösand och arbetar vidare med projektet ”Norra Sveriges inland och fjälltrakter” med stöd från Konstnärsnämnden. Se vidare på Ann-Kristin Källströms webbsida


Tillbaka till toppen