Stark norrbottnisk närvaro på Moderna Museet

2022-03-03 14:31

Inköp gjorda för regeringens extra anslag på 25 miljoner

En doft av björkved slår emot besökarna innanför dörrarna till Moderna Museets utställning ”Inblickar”. Konstnären Carola Grahns omsorgsfullt travade ved anger tonen i den utställning, som visar ett urval av de inköp museet kunde göra under förra året. Regeringen anslog då 25 extra miljoner som stöd till konstlivet under coronapandemin. För arbetande konstnärer, liksom för gallerister, var corona-miljonerna ett tillfälle utan motstycke. Statens konstråd tilldelades samma frikostiga budget. Det har inneburit möjligheter, som sannolikt bara uppstår en gång under en bildkonstnärs levnad och karriär. De parallella inköpsprocesserna har därför engagerat många och i båda fallen gett intryck av öppenhet. Var och en, som känt sig manad har kunnat komma med förslag om ett antal verk lämpliga som förvärv.

I bakgrunden står Carola Grahns omsorgsfullt travade ved. Framför står två målningar på träben utförda av Matts Leiderstam.

Installationsvy, Svenska förvärv: Inblickar. Till vänster Carola Grahns ”Horizon of me(aning)”, installation i björkved. I förgrunden ”Rekonstruktion” av Matts Leiderstam. ©Matts Leiderstam/Bildupphovsrätt 2022. Foto: Åsa Lundén.

De inköp, som nu visas kan granskas utifrån olika perspektiv: genrer, gender, medium, verkens och konstnärernas ålder samt deras regionala eller geografiska hemvist och anknytning. Den ekonomiska bakgrunden och fördelningen förblir dock dold och må så vara. Medan Moderna Museet har inhandlat 372 verk av 168 konstnärer köpte konstrådet 500 verk av 350 konstnärer. Det kan tilläggas att Moderna Museet gjort inköp oavsett verkens tillkomstår medan konstrådet sökt verk, som producerats under de senaste fem åren. Sålunda har Modern Museet kompletterat sin samling med Lena Cronqvists målning ”Inlåst” från 1971 och Margareta Halleks textila verk ”Variabel figur” från 1985. Båda bidrar dessutom till att tänja åldersspannet bland dem vars verk köpts in. Det sträcker sig från 27 till 91 år. Det äldsta inköpta verket gjordes 1962. Det nyaste 2021.

Inför det gångna årets storköp av konst riktade kritikern Dan Jönsson i Dagens Nyheter kritik gentemot Moderna Museets vanliga inköpsrutiner, som ofta cirkulerat kring vissa Stockholmsbaserade gallerier. Jönsson framhåller Statens konstråds strävan efter geografisk spridning och rättvisa. Moderna Museet säger sig nu ha tagit intryck och råd både av konstrådets och landets regionala konstkonsulenter.

Så vad får man då se när man rundat vedstaplarna vid entrén? Verket ”Horizon of me(aning)” är ett konceptuellt sorgearbete, som Carola Grahn utfört tillsammans med sin frände Simon Issát Marainen till åminne av två avlidna renskötare, tillika Issáts bröder. Grahn är en konstnär från Sápmi, som utbildat sig vid konsthögskolan i Malmö och nu är mantalsskriven där. Längre in i utställningen står ”Växandets vånda” som en kraftfull pendang. Mats Wikström har sammanfogat oförbrukat slöjdvirke, som han hittat i Långsjöby i Storuman i Västerbotten till ett tre meter högt monument över skaparkraft i periferin. Det har tidigare visats av Örnsköldsviksgalleriet Lokomotiv. I en video ackompanjerar han sig själv i en sorglustig visa om mödan med att vara konstnär i Norrbotten. Med ett tredje verk från renbeteslanden, ”eNAN”, kommenterar Olof Marsja efterspelet till den så kallade Girjas-domen; näthat och tjuvslakt av renar inom Gällivare kommun. Under taket svävar en upphängd mänsklig figur skapad i en blandning av organiskt och artificiellt material. Med strategisk placering i utställningen blir dessa tre verk effektiva slagträn i diskussionen om påstådd regional obalans i museets urvalsprocess. Därutöver har museet också köpt bildserier av fotograferna Erik Holmstedt och Tommy Tommie, båda verksamma i Norrbotten.

Olof Marsja ”eNAN”, skulptur. Foto Hendrik Zeitler.

Konstrådet uppger i sin ”inköpslista” att 30 procent av Coronasamlingens verk är inköpta utanför de tre storstadsregionerna. Moderna Museet anger inte konstnärers hemvist utan nöjer sig med att skriva ”Sverige” för konstnärer, som förmodligen är födda här. Med lite bakgrundsinformation förstår jag att duon Gideonsson/Londré, som tecknat verket ”Vargtimmen” är verksamma i Jämtland liksom Clara Bodén vars videoverk ”Stamnätet” finns på inköpslistan.

Det som överraskar mig mest positivt i utställningen är det stora antalet verk av konstnärer, som har ursprung i andra länder. Syftet med de 25 miljonerna har varit att stödja konstlivet i Sverige. Moderna Museet har inkluderat verk av konstnärer med bakgrund i Australien, Chile, Ryssland, Serbien, Kenya, Uruguay och ytterligare ett antal länder. Det är bland dessa jag hittar de bilder, som berör mig allra mest i den pågående utställningen. Tre fotoserier med måttliga format. Ikram Abdulkadir fotograferar grannkvinnor mot bakgrunder av husväggar i Rosengård i Malmö. Snežana Vučetić Bohm har skapat självporträtt i en serbisk by, som student i Belgrad och som ung mor i en stockholmsk förort. Patricio Salinas A var själv fånge nr 32 i fängelset Chacabuco i Atacamaöknen efter militärkuppen i Chile 1973. Sedan han kom till Sverige 1976 har han flera gånger återvänt till Chile och den plats där han hölls fången. Tre svartvita foton av fängelseinteriörer är nu införlivade med Moderna Museets samling.

Drygt fyrtio utställda verk ger oss inblick i Moderna Museets urvalsprocess. I jämförelse med Moderna-utställningarna på senare år ter sig denna utställning lågmäld och anspråkslös. Den som vill ta del av helheten rekommenderas länken nedan. Den kommande utställningen med titeln ”Tändstickor” sägs handla mindre om det intima och smärtsamma och mer om världen och det mellanmänskliga. Det väcker förväntningar inför öppningen 7 maj. Man önskar bara att Coronakommissionen rekommenderade detta slags stöd till konsten ännu en gång. När nu rutiner och förutsättningar skapats för att köpa konst både vitt och brett.


Text: Margareta Klingberg.
Foto: Pressbilder Åsa Lundén och Hendrik Zeitler, Moderna Museet.

Till Svenska förvärv 2021, Moderna Museet


Volym 2022-03-03

Länk till denna artikel

Margareta Klingberg (född 1942 i Sundsvall) är bildkonstnär verksam i Röån, Junsele och i Stockholm. Hon är utbildad vid Konstfack, Konstakademin i Warszawa och Kungliga Konsthögskolan. Fil. kand. i socialantropologi, estetik och miljöhistoria. Hon har arbetat i dagspress och medverkat i tidskrifterna Hemslöjden, Provins och Hjärnstorm. Pågående projekt: Sven Edins väg om asylsökande boende på denna adress i Junsele. Medverkar i Volym sedan 2003. Medlem i nätverket Fiber art Sweden.

 

 


Tillbaka till toppen