Stillbild ur Sofia Wettainens videoinstallation ”Rågångar.” Bilden visar ett sommarlandskap där en person förbereder ett trädgårdsland för vintern.

Stipendiater med intresse för arkitektur

2020-10-20 15:08

Madeleine Hertz och Sofia Wettainen

På Galleri Sundsvalls konstförening visas nu verk av stiftelsen Grafström-Sandqvistska fondens stipendiater 2018, Madeleine Hertz och Sofia Wettainen. Båda har en dragning mot arkitektur och rumslighet. Madeleine Hertz visar en transformering av en offentlig miljö i Timrå. Sofia Wettainen bidrar med en videoinstallation.

Madeleine Hertz intresserar sig för offentliga urbana miljöer och bygger konstruktioner i trä som speglar former hon hittar i arkitekturen på olika platser.
Det verk hon ställer ut i konstföreningens galleri heter Plats 1 och består av en träkonstruktion som ligger på golvet likt en strandad val. Det obehandlade träet doftar friskt. Formen är hämtad från taket på en utomhusscen som finns på torget i Timrå. Träkonstruktionen på golvet är i naturlig storlek och motsvarar en tredjedel av taket. Den är tänkt att visas inomhus liggande på golvet och blir på så vis ännu en scen, eller en öde ö. Plats 1 är en del av ett större projekt.
– Jag vill belysa formen i arkitekturen och att ingenting händer på den där scenen. Sist jag var där stod bänkarna som folk ska sitta på uppställda på scenen. Det är fortfarande lika dött som när jag bodde i Timrå, säger Madeleine Hertz.


Madeleine Hertz obehandlade träkonstruktion ”Plats 1” som ligger på gallerigolvet. Formen är hämtad från taket på en utomhusscen i Timrå.
Madeleine Hertz, Plats 1, träkonstruktion.
Foto: Karin Kämsby.


I en egen text skriver hon att hon undersöker och transformerar ”former från olika typer av offentliga miljöer – delar i ett bebyggt landskap som inte lika ofta noteras i våra vardagliga situationer där arkitekturen endast finns till av funktion, men ändå skapar rymd och form”.
– Jag söker efter hack i arkitekturen för att se vad det kan bli i skulptural form. Det byggs in funktioner i stadsplaneringen för att fösa människor i fåror och man delar av parkbänkar för att det inte ska gå att ligga på dem. De här platserna fascinerar mig.
Madeleine Hertz är född 1990 i Timrå. Hon tog sin kandidatexamen i Fri konst på Akademin Valand 2019. Nu studerar för andra året på masterutbildningen vid Konstfack. Hennes examensutställning äger rum på ett galleri vid Telefonplan i Stockholm i slutet av mars nästa år. Till den planerar hon ett platsspecifikt verk där arkitektoniska delar i rummet ska integreras. Även här blir materialet trä. Hon bygger allt själv.
– Det obehandlade träet ger en råare och renare känsla. Och det är givande att jobba med kroppen, säger hon.

Sofia Wettainens 17 minuter långa videoinstallationen Rågångar skildrar hur hon med hjälp av sin mormors instruktioner förbereder ett trädgårdsland för vintern. Förloppet är filmat rakt framifrån med naturljud och orörlig kamera, ur en enda vinkel och utan zoomningar. Då och då avbryts filmen av textskyltar med poetiska utsagor om allt från krusbärssylt till mormoderns överlevnadskunskap, men även om döden. Texterna blir till i ett parallellt skeende, där konstnären reflekterar över sin relation till sin mormor och allt hon lär sig av henne.
Rågångar är ett djupt gripande verk och väcker många tankar.
– Jag erbjuder ett utsnitt där betraktaren får frihet att se vad hen vill och kan vila i bilden, säger Sofia Wettainen.
– För mig är processen när ett verk blir till en blandning mellan koncept och intuitiva skeenden. En tydlig ram växlar över till intuition efter en period av samlande. Och om en gräver tillräckligt djupt i det privata finns där en brännande punkt att lägga in i verket. Själva hopkokandet tar inte så lång tid. När verket väl är formulerat släpper jag iväg det på egna vingar.
Rågångar är inspelad i Gästrikland i september i år och kan även ses på Sofia Wettainens webbsida.
Sofia Wettainen är född 1986 i Sollefteå, uppvuxen i Kiruna och numera bosatt i Umeå där hon läser första året på Arkitektprogrammets masterutbildning. Tidigare har hon två kandidatexamina från Umeå universitet, en i Arkitektur och en i Fri konst vid Konsthögskolan. Även arkitektutbildningen vid Umeå universitet har konstnärlig inriktning.

Stiftelsen Grafström-Sandqvistska fonden delar årligen ut stipendier för högre utbildning eller fortbildning till konstnärer med tydlig anknytning till Västernorrlands eller Jämtlands län. Stipendiaterna får 40 000 kronor var. 2018 var det 32 personer som sökte.


Text: Karin Kämsby.
Foto: Karin Kämsby och Sofia Wettainen.

Volym 2020-10-20

Länk till artikel

Karin Kämsby, Gnarp, är frilansjournalist med inriktning på kultur, foto och grafisk form. Hon gick ut journalisthögskolan i Göteborg 1980 och tog en fil. kand. dramatik, film- och teatervetenskap vid Stockholms universitet 1995. Senare har hon läst kompletterande universitetskurser i att skriva om konst och att skriva kulturkritik. Hon har frilansat som journalist sedan 2002, bland annat för Danstidningen, Mittmedia och SvD och har medverkat i Volym sedan 2003. Numera bedriver hon även egna projekt som skribent och fotograf.

 


Tillbaka till toppen