Kristina Wrang, Its all about life. Bilden är beskuren. ©Kristina Wrang/Bildupphovsrätt 2020.

Subjektivt svårt

2020-02-12 11:04

Kristina Wrang på Galleri Remi

Vid första anblick framstår Kristina Wrangs målningar på Galleri Remi som dekorativa inredningsverk. De första målningarna som fångar en när man kommer in består av ljusa, starka färger och befinner sig i gränslandet mella figurativt och abstrakt. De är förvisso vackra men de tycks inte säga så mycket och påminner lite om de anonyma tavlor man kan se hängades i bakrunden på svenska situationskomedier från sent 90-tal. Men skenet bedrar. Vid närmare granskning av Wrangs verk framträder något som legat dolt bakom de glada och klara nyanserna. De ljusare verken stjäl ens uppmärksamhet vilket gör att man nästan missar de andra, de mildare, försiktigare och stundtals mörkare målningarna.

Kristina Wrang arbetar med en rad olika material men akrylmåleriet är den dominerande parten. Även teknikerna teckning, collage, grafik och rakubränning finns med bland urvalet. Oavsett vilket material verken är utförda i bär de Wrangs särpräglade stil. Det är en stil som inte så lätt låter sig kategoriseras. Den bär element av naivism men linjerna och proportionerna är alldeles för säkra för att man ska kunna avskärma sig till just den genren. Den är alldeles för figurativ för att kallas abstrakt samtidigt som den till stor del är abstrakt.

Ett av de verk som gäckar mig mest är It's all about life. Det är en akrylmålning som domineras av svart, vitt, grått och lite olika nyanser av gult. De vita konturerna av en fågel träder fram ur ett svart, äggformat moln. Ur detta molnliknande fält strilar svarta linjer ned emot blodfärgade färgklumpar. Bredvid ser man svarta konturer teckna linjerna av något som liknar ett barn mot en vit oval som bakgrund. Barnet ser ut att ha förlorat den ena armen strax nedanför axeln. Längst upp i högra hörnet ser man ett ljusgult fält som är kvartscirkelformat till uttrycket. Kompositionen och stilen på denna tavlan för tankarna till atombombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Fågeln skulle kunna vara en symbol för de amerikanska bombplanen som släppte Little Boy och Fat Man över respektive stad. Linjerna från det svarta molnet svarar för det radioaktiva nedfall som föll ned tillsammans med regnet över de sargade och blodiga kropparna, ett radioaktivt regn som även kallats för 'black rain'. Det lemlästade barnet som står bredvid bär stilistiska likheter med vissa av de japanska målningar som skapats av överlevare. Vad gäller själva titeln på verket; It's all about life, skulle det kunna spegla Harry S Trumans "moraliska" rättfärdigande av bombningen: Fler skulle ha dött om man försökte inta Japan med marktrupper.


Kristina Wrang, It's all about life.
©Kristina Wrang/Bildupphovsrätt 2020. 


Fast allt detta låter som en något krystad tolkning av verket även om de denotativa och konnotativa elementen, i någon mening, finns där. Men det är lite det som är grejen med Kristina Wrangs konst. Hennes verk är oerhört svårlästa. En effekt av detta är att de öppnar upp för rent subjektiva tolkningar och det är också det som gör hennes konst intressant.

Kristina Wrangs utställning kan ses på Galleri Remi i Östersund till och med 26 februari.

Text och foto: Freddie Ross

Volym 2020-02-12

Länk till artikel

 


Tillbaka till toppen