Detaljbild av Lisa Persson Baagøes målning ”På väg” som visar ryggen på en bevingad person, utförd med svarta och röda, tunna penselstråk.

”Tillsammans”

2020-10-26 11:17

Lisa Persson Baagøe på Härnösands konsthall

Sinnligt vackra blå nyanser och de komplementerande guldockra tonerna, det är nästan så en svag vibrerande ljudton uppstår i rummen med Lisa Persson Baagøes målningar på övre planet i Härnösands konsthall. Målningar med former i begynnande där de utforskande penselstråken i svart känner sig fram för att hitta den rätta linjen som ibland tvekar, stannar upp och väljer en ny riktning. Transparenta ytor har lagts över täckande färgfält och omvänt. Konstnären tar tillbaka, målar över, börjar om, nya linjer bygger nya former. Ur det vita intet på duken växer något fram. Det är början till något. Det påminner om när morgondimman lättar undan för undan och detaljer framträder av, ja vad? Klippor, kvistar, himmel, vatten, landskap? Allt eftersom kommer antydningar till gestalter fram, en mun, ett öga, en bekant kroppskontur. Och här lämnar konstnären det. Som skisser av något i tillblivande och fortfarande sammanhållet med naturen. Just det skissartade är det som tilltalar, där det fortfarande finns utrymme tillgängligt till det som inte blivit.

Lisa Persson Baagøes målning ”Oss emellan”. Svarta, tunna penselstråk mot en bakgrund av vitt, med inslag av ockra och grått, kan läsas som två omslingrande kroppar.
Lisa Persson Baagøe, Oss emellan.
©Lisa Persson Baagøe/Bildupphovsrätt 2020.


I flertalet av Lisa Persson Baagøes målningar kan man skönja två eller tre gestalter tillsammans, titeln på utställningen är också ”Tillsammans”, men här finns även de som är ensamma. I de bilder där ansikten framträtt tydligast syns endast en gestalt utan något tecken på sällskap, men det kan finnas någon där utanför bilden som betraktaren bara får ana sig till. En gestalt skiljer sig från de andra i målningen med titeln På väg, den har fått vingar på ryggen, inte så mycket annorlunda i det måleriska men i linjerna ligger en helt annan energi. Tvärtemot gestalterna i de övriga målningarna, de som uttrycker en vilande avvaktande förnöjsamhet, kanske väntan men helt utan tanke på att vilja ge sig av från det de befinner sig i, har gestalten med vingar däremot vänt ryggen till, på väg bort, laddad med kraft redo att lämna och lyfta.


Text och foto: Ann-Kristin Källström

Volym 2020-10-26

Länk till artikel

Ann-Kristin Källström, född 1958 i Stockholm, yrkesverksam bildkonstnär nu bosatt utanför Kramfors. Efter konstutbildning och fortlöpande utbildning i grafiska tekniker läst fotografi/bildjournalistik. Skrivit för GrafikNytt, e-Provins och medverkar i Volym sedan 2009. Arbetar för tillfället med att ställa i ordning en ny arbetsplats/grafikverkstad i Härnösand och arbetar vidare med projektet ”Norra Sveriges inland och fjälltrakter” med stöd från Konstnärsnämnden. Se vidare på Ann-Kristin Källströms webbsida.

 


Tillbaka till toppen