Grafiskt tryck i svart-vitt, abstrakt.

Ulla Gustafsson – grafikens oändliga möjligheter

2023-11-16 09:24

Årets konstnär på Galleri Lokomotiv 

Verkstans Vänner är en stödförening för Örnsköldsviks kollektiva konstnärsverkstad (ÖKKV). Som medlem får du varje år ett unikt konstverk, skapat i en speciell upplaga för Verkstadens Vänner av en av ÖKKV:s medlemmar. 2023 utsågs Ulla Gustafsson till "Årets konstnär" och hon står bakom årets konstverk.
Konstnären erbjuds även en veckas utställning på Galleri Lokomotiv i november samma år. Det är den som nu visas på galleriet och som titeln berättar handlar utställningen om en återblick och ett återbruk. Här presenteras verk från början av Ulla Gustafssons verksamhet som konstnär och grafiker, och hennes fortsatta arbete med grafiska tekniker – både traditionella och experimentella där hon testat nya metoder och material på marknaden.

Under 50 år som verksam konstnär har Ulla Gustafsson följt utvecklingen med aldrig sinande nyfikenhet och entusiasm i sitt skapande, oavsett vilket material eller metod som används. Det viktiga för konstnären har varit och är, att få fram det som i den skapande stunden känts angeläget. Verken är alla gjorda i små upplagor, högst 10, ibland i bara ett exemplar. Att producera många av samma är inte det intressanta utan själva processen, som hon uttrycker det, ”hur bilden blir till i samtal med mig, och sedan själv bestämmer vad den vill bli.”

Tidiga arbeten som gjorts med tekniker som akvatint, torrnål, mezzotint och etsning visas i utställningen tillsammans med verk i nyare tekniker som till exempel djuptryck med hjälp av det uv-känsliga materialet fotopolymer. För att visa på de oändliga möjligheter de grafiska teknikerna har, var och en för sig och kombinerade med varandra.

Fåtalet bilder är gjorda i färg. Oftast är det den djupaste tryckta svärtan till skiraste tecknade blyertsgrå, och allt däremellan som använts och som Ulla Gustafsson behärskar med stor skicklighet. I en av de minsta bilderna, ”Strävan”, har konstnären med torrnålens tunna ristade linjer gett bilden ett mycket starkt uttryck på den minimala ytan. I ”Delar av helt” finns en djup svärta men med en förvånande lätthet i uttrycket, allt tycks blivit hängande viktlöst i universum.
Med titlar som ”Osäker”, ”Brott” och ”Orostid” blir det uppenbart att engagemanget för samhälls- och miljöfrågor är en viktig del av det konstnären vill belysa.

Förutom grafiska tekniker visas verk med funnet och återvunnet material. På en enkel trägalge hänger verket ”Polly Esters klänning”, virkad av kasserade VHS-band, gråsvart glittrande som finaste nyårsblåsan. Klänningsformen återkommer i verket ”Mor och barn II”, bestående av två bitar av drivved, en mindre och en större, där halsringningarna är hål efter kvistar. Tillsammans med andra verk skapade av drivved ingår detta i det arbete som konstnären benämner Strandfyndsprojekt. Trägalgar har även använts i ”Orostid”, målade svarta har de monterats hängande från taket i en form av stilla roterande mobil och påminner om resterna av en julgran innan den slängs ut. Det är svårt att säga om den hänger upp och ned eller inte, vacker men sänder samtidigt ut en spretande oro.

Hexagonformade bitar av kasserade grafiktryck som sytts ihop med lapptäcksteknik. Sedan har hela stycket monterats på ett tjockare papper. Bitarna är i svart-vitt och gråskala med de ljusare bitarna högst upp och mörkare nedåt.

Ulla Gustafsson, ”Hopfogad”, kasserade tryck, lapptäcksteknik (något beskuren). ©Ulla Gustafsson / Bildupphovsrätt 2023.

Ett av de större verken, där både återblick och återbruk har kombinerats i samma bild, är ”Hopfogad”. Det består av hexagonformade bitar av kasserade grafiktryck som sytts ihop för hand med lapptäcksteknik. Sedan har hela stycket monterats på ett tjockare papper. Överraskande är att bitarna ger en intressant illusion av att vara små speglar, speciellt de nedre mörkare delarna, och skapar en form av spännande tredimensionell magi.

Utställningen är i sin helhet en intressant blandning av lekfullhet och stort allvar, och fascinerande är den nyfikenhet som lyser genom Ulla Gustafssons hittills 50 år långa upptäcktsfärd.
Att följa den känns hoppfullt.

(Mer om Verkstans Vänner och årets bild finns på ÖKKV:s hemsida)


Text och foto:  Ann-Kristin Källström

Volym 2023-11-16

Länk till denna artikel


Ann-Kristin Källström, född 1958 i Stockholm, yrkesverksam bildkonstnär nu bosatt utanför Kramfors. Efter konstutbildning och fortlöpande utbildning i grafiska tekniker läst fotografi/bildjournalistik. Skrivit för GrafikNytt, e-Provins och medverkar i Volym sedan 2009. Arbetar för tillfället med att ställa i ordning en ny arbetsplats/grafikverkstad i Härnösand och arbetar vidare med projektet ”Norra Sveriges inland och fjälltrakter” med stöd från Konstnärsnämnden. Se vidare på Ann-Kristin Källströms webbsida.

 


Tillbaka till toppen