En tät urskog där mörka siluetter av grenar och träd överlappar varandra. Det ser ut som mestadels barrträd. Ett gult ljus skiner genom växtligheten.

Upplevelser i naturen – från Nordingrå till Grez

2023-10-13 17:24

Mikael Arvidsson och Annikka Kronlid Arvidsson, Apotekshuset

Under juni månad vistades Mikael Arvidsson i sällskap med Annikka Kronlid Arvidsson i Grez Sur Loing, Frankrike. Mikael blev vald till Region Västernorrlands stipendiat 2023 och bjöd med Annikka, som också sökte stipendiet och stod som första reserv. I den gemensamma utställningen på Apotekshuset visar de verk bestående av måleri, grafik och emalj som gjorts dels under och efter vistelsen, dels tidigare. Den blandning av verk som tillkommit "hemma" och "borta" får en extra intressant vinkling, det är inte helt glasklart varifrån motiven hämtats. På en av väggarna är tre målningar placerade och ser ut att vara av en och samma konstnär. Det visar sig att en av bilderna, "Hjortron", är gjord av Mikael Arvidsson och de två andra, "Vi tittar på Hills trappa" och "Begonia", av Annikka Kronlid Arvidsson. Ett något diffust gulrosa skimmer ligger vibrerande över måleriet, vare sig motivet är från hemtrakterna i norr eller Frankrike. Svårt att avgöra vilket som påverkar vilket. Kan det vara så att ljusets färg verkligen är liknande på de vitt skilda platserna. Inte sällan påverkar konstnärer varandra som också arbetar nära varandra. Men vad är det som gör att en målning av en hjortronmyr i norr och en exteriör från Frankrike ser ut att ha något gemensamt. Intressant är att se hur färgskalor följer med likt kartor, och hur de båda konstnärerna navigerar i det franska landskapet utifrån egna färgreferenser. Intressant är också att i verken från Frankrike uppstår det en större tydlighet, motiven återges med förändrad skärpa i blicken, de nya förhållandena har studerats noggrant.

Annikka Kronlid Arvidsson, "Vi tittar på Hills trappa".

Mikael har fokuserat på träd, trädets skepnad, dess väsen, ett tema konstnären ofta återkommer till. Med sina många uråldriga ekar blev Fontainebleauskogen en bit utanför Grez Sur Loing en stor inspirationskälla under vistelsen. Att det i flertalet bilder inte riktigt går att avgöra, om träden, motiven, är hämtade därifrån, kan bero på att det inte är det viktiga för konstnären. Det som betyder något är själva träden, levande spännande skogsmiljöer. Att de finns. Var de finns är sekundärt.

Mikael Arvidsson, ”Lav”.

Denna mäktiga skog och omkringliggande natur har även gett Annikka inspiration och kraft. I sina verk belyser konstnären den oroande situationen i världen och har gett uttryck för positiva känslor, men också rädsla, sorg. I verket "I mörker" har det varma och ljusa i skogen ersatts av en krypande otäck stämning. En kraftig blåsvart ekstam reser sig hotfullt högt, upp mot den himmel som täcks av det nu kalla grå och blågröna lövverk där mörka skuggor spelar. Det milda solskimret har försvunnit.

Annikka Kronlid Arvidsson, ”Loing”.

Det skira, lite drömska ljuset till trots ligger genomgående en förtätad stämning i måleriet, ett lugn i de stillastående gestaltade ögonblicken. Det är något som har lättats upp i grafiken. Här blir anslagen mer distinkta och samtidigt luftigare, fria, en motvikt till målningarna och kanske beror det på tekniken som sådan. De svarta linjerna skapar rörelse, likt oroligt darrande nervtrådar syresätter de luften och rör om bland intrycken jag som besökare får.

I en serie mindre emaljer av Mikael, med björkar och urskog/trädporträtt, finns både stillhet och rörelse uttryckt. Mäktiga står träden där och ger samtidigt en förnimmelse av vibration, något som är svårt att riktigt få tag på. Kanske är det konstnärens lekfullhet.

Naturromantik, men ändå verkar det som om, mer än att romantisera vill de båda bevara, dokumentera och förmedla känslan inför det sedda och upplevda, med stor hängivenhet till naturen.


Text och foto: Ann-Kristin Källström

Volym 2023-10-13

Länk till denna artikel


Ann-Kristin Källström, född 1958 i Stockholm, yrkesverksam bildkonstnär nu bosatt utanför Kramfors. Efter konstutbildning och fortlöpande utbildning i grafiska tekniker läst fotografi/bildjournalistik. Skrivit för GrafikNytt, e-Provins och medverkar i Volym sedan 2009. Arbetar för tillfället med att ställa i ordning en ny arbetsplats/grafikverkstad i Härnösand och arbetar vidare med projektet ”Norra Sveriges inland och fjälltrakter” med stöd från Konstnärsnämnden. Se vidare på Ann-Kristin Källströms webbsida.


Tillbaka till toppen