Svartvitt fotografi som visar en ung kvinna, Amalie Huczkowski Skogman, vid en lådkamera. I handen håller hon självutlösaren som tar fotografiet. Fotografiet är beskuret.

Linda Petersson Ödbrings konstprojekt ”Dold kvinnohistoria i Jämtland och Härjedalen”

2021-03-25 17:12

Att göra synligt och finna i det sedda

Vad finns att vinna på att ha en närmare relation till de kvinnor som gått före där du befinner dig? Vilket är sammanhanget att gå till för att ta del av deras erfarenheter? I ”Dold kvinnohistoria i Jämtland och Härjedalen” folkbildar och breddar Linda Petersson Ödbring perspektivet på den lokal kvinnohistorien. I detta hennes pågående arbete lyfts kvinnliga föregångare som till nu lämnats utanför den offentlig konsten och de traditionella lokala historieskrivningarna.

Idén utgörs bland annat av ett växande antal utställningar med fokus på ett i nuläget okänt antal kvinnor. Begränsningen är regional och metoden är ett personligt utforskande, ett slags försök att lära känna dem. Hjälp för att komma dessa kvinnor på spåren har hon fått från olika håll – permitterad arkivpersonal, kvinnoföreningar och andra som velat hjälpa till för att lyfta in fler historiska kvinnor i den offentliga konstens rum. Tanken om projektets utformning började som en idé att rista in kvinnornas namn i sten som kan resas som ett slags minnesmonument. Till varje sten ska informativa texter adderas och en framväxande hemsida är på gång med en slags ”stenkarta” där betraktaren ges möjlighet att utforska kartan och på olika platser i länet uppleva minnesstenarna och ta del av historien bakom.

Det finns något oöverblickbart i arbetets omfattning och kanske som ett svar på detta möjligt eviga utforskande har den första stenen fått inskriptionen HON. Den är tänkt att symbolisera allas historia och är placerad i Edsåsdalen utefter Konstig-stigen. 

Fotografi som visar konstnären Linda Petersson Ödbring halvsittande bredvid en sten med inskriptionen AMALIE. På väggen bakom hänger svartvitt fotografi av Amalie Huczkowski Skogman.
Linda Petersson Ödbring vid stenen AMALIE. ©Linda Petersson Ödbring/Bildupphovsrätt 2021.
Fotograf: Charlotte Ullberg.

Stenen AMALIE är den andra stenen som placeras ut och vilken nyligen invigts. Den tillägnas den första specifika kvinna vars historia synliggörs genom arbetet. Här handlar det om fotograf och sexbarnsmor Amalie Huczkowski Skogman (1883-1965) som vid 18-års ålder började livnära sig på fotograferande i sin egna ateljé, under sommartid i Bispgården och under vintern i Järpen. Stora delar av sitt liv var hon bosatt i Trångsviken där hon gifte sig och även byggde en ateljé för sommarbruk. Men i takt med att barnaskaran växte och familjelivet krävde plats avtog hennes fotograferande. Det urval av Amalie Huczkowski Skogmans fotografier som för utställningen valts ut av Linda Petersson Ödbring är företrädelsevis de som Huczkowski Skogman tagit privat, utanför beställningsfotograferandets svär. Utöver fotografierna som alltså nu finns att se digitalt genom utställningen på Järpens Kulturhus i regi av Åre Konstförening, finns en sten med Amalies namn tillsammans med en fördjupande text om hennes liv. Stenen finns permanent placerad utanför entrén till Järpens Kulturhus och själva utställningen med fotografier har i dessa pandemitider främst varit förbehållen den digitala besökaren.

”Dold kvinnohistoria i Jämtland och Härjedalen” är förutom en presentation av olika kvinnoöden i en folkbildande konstkontext, ett arbete om att ta plats i världen. I viss mån ett djupt personligt projekt. Linda berättar om hur ett porträtt av Amalie för henne upplevs befriande, långt ifrån porträtt idag där den dominerande idén ofta tycks vara att framställa sig inbjudande. Istället möter här en kvinna med integritet och pondus betraktarens blick där hon står med sin jättestora lådkamera. Det är imponerande och det är frigörande och kanske handlar projektet i sina underströmmar om just möjligheter till den befrielsen idag. Att låta dessa föregångares kamp, liv och integritet influera och inspirera till att ta plats.

Svartvitt fotografi som visar en ung kvinna, Amalie Huczkowski Skogman, vid en lådkamera. I handen håller hon självutlösaren som tar fotografiet.
Amalie Huczkowski Skogman. Foto ur Jamtlis fotosamlingar.


Det är ett löpande utforskande, en dialog som växer fram i sin egen takt utan stress, arbetet är startat och det kan få pågå. Och det är en ynnest att avsikten är den att världen ska kunna ta del av denna framväxande dialog. Ett konstnärligt samtal för öppen ridå mellan Linda Petersson Ödbring och hennes urval av kvinnliga föregångare. Ett efterforskande som söker bortom objektifiering och könskodade begränsningar. “Dold kvinnohistoria i Jämtland och Härjedalen” är ett konstprojekt på outsinlig jakt efter att vara sitt eget subjekt och att samtidigt synliggöra platsens kvinnliga pionjärer.


Text: Clara Bodén
Foto: Charlotte Ullberg och Jamtlis fotosamlingar

Till utställningen på Instagram

Till konstnärens hemsida


Volym 2021-03-25

Länk till denna artikel

Presentation av skribent:
Clara Bodén (född 1983), Krokom, är filmskapare och producent. Hon driver sedan 2011 produktionsbolaget Vapen och Dramatik och var under 2020 vikarierande redaktör för den norrländska litteraturtidskriften Provins.