Foto på ett hus i ett snöigt samhälle kvällstid i ett gulaktigt sken från lampor. Snöiga berg och en molnig himmel syns i den blåtonade bakgrunden. Mitt i bilden står texten "Make the North Great Again" i vitt och rött.

Rapport från eventet ”Kris Kraft och Kultur”

2022-06-01 16:50

Konferens i Härnösand 19 maj, 2022

För andra gången arrangerade North Cultitude 6263 och Härnösands kollektiva konstnärsverkstad en konferens, denna gång med rubriken Kris Kraft och Kultur. Det var tre och ett halvt år sedan sist och däremellan en pandemi. Konferensen, som ägde rum i sambiblioteket i Härnösand den 19 maj, präglades av arbetet med att få i gång kulturlivet igen efter pandemin.

De konstnärliga inslagen var inte lika många som 2018, men de som bjöds – två kortfilmer av Clara Bodén och performanceverket Nordting – var starka och övertygande. I kortfilmen "Stamnätet" lyckas Clara Bodén på 4,5 minuter förmedla hur det känns att växa upp på en plats som är ekonomiskt utarmad trots att där finns nio vattenkraftverk. Filmen gjordes 2018 men har bara blivit mer aktuell. Den andra av hennes filmer som visades var "Först här", en kortfilm från 2021. I den går hon ut i skogen och funderar på ursprung, ägande, skogsbruk med mera. Båda filmerna innehåller animationer av norska Ronja Svenning Berge. Clara Bodén bor och verkar i Jämtland. Hon var själv på plats under konferensen och berättade om filmernas tillkomst och mottagande. Båda filmerna finns på SVT Play.

I förgrunden en tecknad, halvt genomskinlig person med ryggen mot betraktaren. Personen är klädd i jacka med huvan uppfälld. I bakgrunden kraftverksledningar och en gråblå molnig himmel.

Clara Bodén, stillbild från kortfilmen ”Stamnätet”. Foto: pressbild.

North Cultitude 6223 är en plattform för samarbete inom konst och kultur jorden runt längs de nordliga breddgraderna 62 och 63 men det internationella deltagandet i konferensen begränsade sig till två inslag, båda på videolänk.
Från Grönland deltog Jonas Nilsson, trummis i Grönlands enda jazzband och ledare för Nuuk kulturfestival. Det är en veckolång festival som äger rum vartannat år i Grönlands huvudstad Nuuk. Syftet är att stärka banden mellan Grönland och övriga Norden och att visa det bästa av Grönländsk kultur för de nordiska deltagarna. Man vill också öppna för allmänhetens deltagande och medskapande i kulturen.
Festivalen har funnits sedan 2015 och äger nästa gång rum den 25–28 maj 2023. När festivalen hölls 2019 deltog 200 artister från hela Norden. Nästan hälften av dem var grönländare och mer än hälften var kvinnor. Jonas Nilsson, som själv flyttade till Grönland 2018, berättar att tidsskillnaden samt att det är dyrt och svårt att ta sig till Grönland ställer till med vissa praktiska problem för arrangörerna.
Festivalen ägs och drivs av Nordiska institutet på Grönland.

Roligast och mest uppiggande under konferensen var den norske konstnären Amund Sjølie Sveens presentation via videolänk av sitt performanceverk "Nordting". Amund Sjølie Sveen är musiker och slagverkare med en master från musikhögskolan i Göteborg. Nordting är både en politisk manifestation, en folkfest och ett politiskt powerpointföredrag. Syftet är att utforska och ändra historien om Norr och maktstrukturerna som bestämmer i Norr. Nordting kan således sägas gå hand i hand med North Cultitude 6263. Enligt Amund Sjølie Sveen är Barentsregionen ett område med klassiskt koloniala egenskaper där den ekonomiska och politiska makten är placerad långt borta i söder. Det är dags för Norr att slå tillbaka och ta kontrollen över området, menar han. Ett slagord som används är Make the North Great Again.

– Blicken från söder formar hur vi ser på oss själva. Vi behöver andra berättelser och där kommer konsten in, säger Amund Sjølie Sveen.
På en fråga om inte utspelen från Nordting är på gränsen till populistiska svarade han att populism med bäring i folket är en god ambition och att Nordtings sätt att hantera frågorna fungerar som ett vaccin mot högerextremism.
– Detta är icke satir, det är allvar med bruk av humor som verkningsmedel. Viktiga frågor som vi tar upp handlar om brytning av jordartsmetaller och fiskegränser, säger Amund Sjølie Sveen.
Nordting framfördes för första gången i Sverige under samtidskonstdagarna i Boden 2019. Senaste framförandet skedde i Kirkenäs i Nordnorge i februari i år. Där möttes ungdomar från Kirkenäs och Murmansk digitalt. Omröstningar och kultur stod på programmet och de ryska ungdomarna röstade för ett självständigt Ukraina. Ett planerat framträdande i Murmansk har ställts in på grund av kriget i Ukraina men kanalen till Ryssland hålls öppen. Senare i år planerar Nordting en resa till Kanada.
Nordting tar emot projektmedel från Norska kulturrådet.

Konferensens mesta kändis var författaren och serietecknaren Mats Jonsson som berättade om sin återkomst till Ådalen och de strategier som styrt hans karriärväg. Han menade att det är den urbana medelklassen och vad den talar om som styr samhället. För honom är det viktigt att bli läst av de människorna och det kräver vissa strategier. Han berättade också om tillkomsten av sin senaste bok, ”När vi var samer”, och hur han lärt sig sin skogssamiska familjehistoria genom att söka.
– Många vet inte om att de är skogssamer, deras historia har tystats. Det handlar om ett kulturmord, sa han.
På sin nygamla hemmaplan har han redan gjort avtryck. Den 11 juni invigs Ådalens industrimuseum i Sandslån. Det är det gamla flottningsmuseet som gjorts om till ett modernt industrimuseum. Bakom projektet står den ekonomiska föreningen Ådalens industrimuseum. Mats Jonsson ingår i arbetsgruppen för projektet.

Mats Jonsson står framför projektorduk som visar en omslaget på hans bok. Han är iklädd en svart skjorta och tittar ner på papperet han håller i handen.

Författaren och serietecknaren Mats Jonsson berättar om återkomsten till Ådalen, med bokomslaget till seriealbumet ”Nya Norrland” projicerat i bakgrunden. Foto: Karin Kämsby.

Thierry Mortier från Kvadrennalen höll ett brandtal om konstens roll i ett fritt samhälle.
– När konsten är hotad är yttrandefriheten hotad, sa han.
Kvadrennalen är en sammanslutning av aktörer i konstvärlden som vill visa att de står enade i sin tro på konsten. Den enigheten vill de visa genom sitt gemensamma språk: Konsten själv.
– Kvadrennalen bildades av sådana som varit med om att högerextremister tagit över i deras länder. Där har man demonstrerat efter maktskiftet. Låt oss göra det innan, uppmanade Thierry Mortier.
Organisationen, som egentligen inte är en organisation utan bara en kalender, är partipolitisk obunden.
– Vi gör inte politik, vi gör konst. Vi vill visa människor varför konsten är viktig. Förstår de det kommer de aldrig att rösta in politiker som tar ifrån dem någonting de behöver.
Thierry Mortier berättade också att Kvadrennalen har svårt att få med sig de ledande konstinstitutionerna, trots att deras existens hotas om högerextremister tar makten.

En företeelse som blivit allt vanligare är att konstnärer organiserar sig i arbetskollektiv. Ida Rödén, konstnär, konstskribent och redaktör för konsttidningen Volym, talade om den självorganiserade samtidskonsten utifrån en text hon skrivit för KRO. I den intervjuar hon representanter från fem olika konstnärskollektiv runt om i landet. Här träder en ny verklighet fram där konstnärer går från ett jag till ett vi och ger sig själva nya förutsättningar för sitt skapande. Det är tufft men också kreativ och inspirerande. De som intervjuats är Karl Hallberg från Not Quite i Dalsland, Teresa Holmberg från Ifö Center i Skåne, Johan Wingestad från KKV i Stockholm, Karin Bäckström från galleri LarsPalm i Sandviken och Maria Ragnestam från Konstfrämjandet i Norrbotten.

Bland övriga talare på konferensen fanns Jon Brunberg, kulturpolitisk strateg och presskontakt på KRO, Amanda Lind, miljöpartiets kulturpolitiska talesperson samt Teresa Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva.
Ett givet ämne för både Jon Brunberg och Amanda Lind var återstartsutredningen "Från kris till kraft" som presenterades i september 2021. De professionella bild- och formkonstnärerna var redan innan pandemin en av de mest ekonomiskt utsatta grupperna i samhället. De står i många fall utanför trygghetssystemen och eftersom de har enskilda firmor med låga omsättningar kan de inte ta emot de näringspolitiska stödåtgärderna. KRO ställer sig därför frågande till vissa satsningar som utredningen föreslår eftersom de är oproportionellt stora i relation till annat där behoven är större.
Från åhörarhåll efterlystes en satsning på trygghetssystemen. Där har regeringen tillsatt en utredning som ska se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst, SIG. Utredningen ska redovisas till Regeringskansliet i april 2023.


Text: Karin Kämsby

Volym 2022-06-01

Länk till artikel

Karin Kämsby, Gnarp, är frilansjournalist med inriktning på kultur, foto och grafisk form. Hon gick ut journalisthögskolan i Göteborg 1980 och tog en fil. kand. dramatik, film- och teatervetenskap vid Stockholms universitet 1995. Senare har hon läst kompletterande universitetskurser i att skriva om konst och att skriva kulturkritik. Hon har frilansat som journalist sedan 2002, bland annat för Danstidningen, Mittmedia och SvD och har medverkat i Volym sedan 2003. Numera bedriver hon även egna projekt som skribent och fotograf.


Tillbaka till toppen