Vernissaget av ”Yhteys – Kontakt”, Vasa Konsthall. Foto: Cathrine Johansson

Yhteys – Kontakt

2019-06-28 15:41

Ett grafiksamarbete mellan Östersund och Vasa

När Elisabeth Athle slog sig ned vid ett bord bredvid Jimmy Pulli på invigningen av Lat.63 hade hon ingen aning om att detta möte skulle vara inledningen till ett projekt som skulle komma att pågå i över tre år. På Vasa Symphosium i Vasa, anordnat av Jimmy Pulli, träffade Athle för första gången Janika Herlevi och Sini Björkholm ifrån Finland. Tillsammans började de tre diskutera ett möjligt samarbete mellan Vasa Konstgrafiker och Östersunds kollektiva grafikverkstad. Projektet, som senare fick namnet ”Yhteys – Kontakt”, avslutas just nu med en utställning i Vasa. Vägen dit var lång, givande, inspirerande och full av konst.

Med en önskan om att sprida och visa samtida konstgrafik tillfrågades grafikverkstäderna om det fanns intresse för ett samarbete när Herlevi och Björkholm besökte Östersund i september 2016. Då fick de även sällskap av Ylva Hagerlind. Tillsammans kom de fyra projektledarna fram till att man skulle ha två workshops, en i Östersund och en i Vasa. Dessutom skulle man anordna två gemensamma utställningar, en i Östersund och en i Vasa. För att skapa en djupare samhörighet i utställningen kom de fram till temat Yhteys, vilket är finska och på svenska översätts till kontakt. Detta tema var något som konstnärerna var tvungna att förhålla sig till.

I utställningssammanhanget fanns dock ett problem. Alla medlemmar från de två grafikverkstäderna skulle inte få plats på den begränsade utställningsytan. Lösningen blev att konstnärerna fick söka med en utställningsidé samt arbetsprover. Det fanns dock en känsla av uteslutande och projektledarna ville inkludera de konstnärer som inte valdes ut av den utomstående juryn. Därför tillkom idén om konstgrafiska vykort. De båda verkstäderna fick varandras kontaktuppgifter och de som ville kunde sedan skapa sina egna grafiska vykort och skicka till varandra. Sedan samlades dessa vykort in och sammansattes till ett gemensamt verk som ställdes ut på utställningen.
Planeringen var klar och i juni 2017 for ett gäng ifrån Östersund iväg till Vasa för att delta i den första workshopen där de fick lära sig papperslitografi.

Den första gemensamma utställningen hölls i Ahlbergshallen i september 2017. Tillsammans med vykortsdelen valdes tre konstnärer ut från respektive land. Deltagande konstnärer ifrån Östersund var Cathrine Johansson, Elin Ståhl och Kristina Wrang. De tre konstnärerna ifrån Vasa Konstgrafiker var Ann-Sofi Kattilakoski, Cata Ahlbäck och Leif Strengell. För den som vill läsa om utställningen rekommenderas Torbjörn Aronssons recension ”Konst som skapar kontakt ”, här på Volyms hemsida.

Sommaren 2018 besökte de finska konstgrafikerna Östersund och på Härke konstcentrum höll Ewa Carlsson en workshop i serigrafi/screentryck.

Nu har vi då kommit fram till den sista och avslutande delen av detta treåriga projekt, den gemensamma utställningen i Vasa. Jury och curator för utställningen är konstgrafikern och animationskonstnären Annika Dahlsten som själv är född och uppvuxen i Vasa. Utställningen öppnades den 1 juni och pågår till och med den 18 augusti 2019 i Vasa Konsthall. Till denna valdes sex konstnärer ut ifrån respektive land. Från Östersunds kollektiva grafikverkstad var det Anna Erlandsson, Cathrine Johansson, Ewa Carlsson, Jimmy Dahlberg, Mari Vedin Laaksonen och Mattias Bäcklin. Från Vasa valdes Cata Ahlbäck, Tuija Arina-Sundelin, Janika Herlevi, Ann-Sofi Kattilakoski, Timo Konttinen och Leif Strengell. Vykortsdelen i denna utställning kom att få en annan utformning. Inför den tidigare utställningen på Ahlbergshallen hade konstnärerna fått mått på vykorten som de var tvungna att förhålla sig till. Till utställningen i Vasa lättade man på detta krav vilket resulterade i att man fick in vykort med olika storlekar och även några som var i 3D.

Även om just detta projektet nu befinner sig i sin avslutande del berättar Athle i intervjun som denna text är baserad på, att de lärt känna varandra väldigt väl och att det finns ett stort intresse för ett fortsatt samarbete. Och det tror jag är något de flesta av oss ser fram emot.

Text: Freddie Ross
Foto: Cathrine Johansson

Volym 2019-06-28

Länk till artikel

Länk till artikel i pdf-format