Tandsköterskan Annika Häggkvist tycker att första dagen med Folktandvården Flex har gått bra.
Tandsköterskan Annika Häggkvist tycker att första dagen med Folktandvården Flex har gått bra.

Många patienter färdigbehandlas tack vare Folktandvården Flex

2024-01-30 08:03

På Centrumkliniken i Sundsvall testas ett nytt sätt att arbeta som kallas Folktandvården Flex. Syftet är främst att korta patientköerna. Måndagen den 29 januari togs de första patienterna emot och resultat har redan blivit över förväntan.

– Det har gått otroligt bra. Bara på förmiddagen idag har elva patienter blivit färdigbehandlade, som annars skulle ha behövt komma tillbaka. Både vi och patienten tjänar på sparade resor, parkeringsavgifter för patienten, disk och framdukningstid för oss, säger Britt-Marie Nilsson, enhetschef Folktandvården Centrum. 

Under måndagen lagade tandsköterskorna på kliniken 13 hål och 37 patienter fick tandsten borttaget. En ”vanlig” dag på kliniken, då man inte arbetar efter Folktandvården Flex-modellen, hade detta förmodligen inte hunnits med. De patienterna hade fått boka in nya besök.

Flödesbaserat arbetssätt

Folktandvården Flex ska pågå under cirka nio månader, men gäller inte alla patienter. Flex-patienter bokar inte en fast tid, utan en tidsram på en timme. Exakt starttid får de via sms 30 minuter innan.

Klinikens resurser används efter det behov som finns just då vilket innebär att patientflödet kommer att öka och köerna på sikt att kortas. Tandläkarbesöket blir flexibelt och patienter ska kunna bli färdigbehandlade på ett, eller så få besök som möjligt.

Tandsköterskan Annika Häggkvist och tandhygienisten Robin Dahlgren.
Tandsköterskan Annika Häggkvist och tandhygienisten Robin Dahlgren.

Dirigenter styr

Första dagen med det nya systemet gick över förväntan. Tandsköterskan Annika Häggkvist tycker att det gått bra hittills.

– Det svåraste har varit att uppskatta hur lång tid jag behöver, säger tandsköterska Annika Häggkvist, och visar på skärmen hur systemet fungerar.

Folktandvården Region Örebro län stöttar

Det här sättet att arbeta på finns redan inom Folktandvården i Region Örebro län. Marina Arvidsson, verksamhetschef och Johanna Kleber, enhetskoordinator på Folktandvården Lindesberg och Kopparberg, var på plats i Sundsvall för att stötta, ge tips och råd.

Johanna Kleber, enhetskoordinator och Marina Arvidsson, verksamhetschef Folktandvården Lindesberg och Kopparberg.
Johanna Kleber, enhetskoordinator och Marina Arvidsson, verksamhetschef Folktandvården Lindesberg och Kopparberg.

– Det har gått väldigt bra, medarbetarna är öppna och verkar positiva till systemet. Det är roligt att de frågar oss. Det är därför vi är här, säger Johanna Kleber.

Läs mer om Folktandvården Flex: Folktandvården Region Västernorrland - Folktandvården Flex (rvn.se)


Tillbaka till toppen