På Folktandvården Centrum provas nu ett nytt tidbokningssystem som kallas Folktandvården Flex.
På Folktandvården Centrum provas nu ett nytt tidbokningssystem som kallas Folktandvården Flex.

Folktandvården Flex

I slutet av januari 2024 började Folktandvården testa ett nytt tidbokningssystem på Centrumkliniken i Sundsvall, som heter Folktandvården Flex.

Kallelser för detta system skickades ut i slutet av december 2023. Här finner du information om vad detta innebär för dig som patient.
OBS! Det är inte alla patienter som kommer att kallas enligt det nya systemet.

Flexibel starttid för din behandling

Du som patient får en kallelse via sms eller brev med en länk till en tidbokningssida. Där kan du välja dag och tid.

Nytt är att du bokar en tidsram på en timme, till exempel mellan kl. 10 och 11. Exakt starttid för din behandling får du via sms 30 minuter innan. Den exakta tiden startar inom tidsramen.

Färre besök

Syftet med Folktandvården Flex är att jobba mer effektivt så att fler patienter kan behandlas och köerna kortas. En fördel är att du som patient ska kunna bli färdigbehandlad på ett eller så få besök som möjligt. Det innebär att du till exempel kan erbjudas undersökning, lagning och att ta bort tandsten på samma besök. 

Annat sätt att jobba

Det här sättet att jobba på innebär att klinikens resurser används efter det behov som finns just då. Patientflödet kommer att öka och köerna på sikt att kortas. En annan fördel är att arbetsmiljön för de anställda blir bättre och stress minskas.

Gäller inte alla

Det är viktigt att komma ihåg att inte alla patienter vid Folktandvården Centrum kommer att bli kallade enligt Folktandvården Flex. Eftersom detta är ett tidsbegränsat projekt, kommer både det nya och det nuvarande tidbokningssystemet att fungera parallellt. Projektet kommer att pågå i cirka nio månader för att sedan utvärderas.


Tillbaka till toppen