Samverkan kommuner och region

Länets kommuner och Region Västernorrland ingår i en formaliserad samverkan, baserad på dialog, gemensamma avtal, överenskommelser och rutiner. Syftet är att skapa ett mervärde för de människor som behöver stöd, vård- och omsorg från både socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Parter i denna samverkan är Region Västernorrland och länets sju kommuner, Sundsvall, Ånge, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Från 2023 innefattar samverkan också skola, och modellen för samverkan görs om för att möta detta uppdrag. Den nya samverkansmodellen kallas HälSam.

Struktur för samverkan - HälSam

Strukturen består av fyra nivåer:

  • Presidium 
  • Länsledning 
  • Länssamordningsgrupper
  • Lokal samverkan - verksamhetsnivå

Information om deltagare i och arbetsformer för den nya strukturen kommer uppdateras här. 


Tillbaka till toppen